De leden van het Dorpsoverleg. Van links naar rechts: Baltus Pijl, Ap de Ruiter, Joost van den Bosch, Carolien Priem, Dick Dusoswa, Rob van Daalhoff, Wijnand Goudzwaard en John Jespers.
De leden van het Dorpsoverleg. Van links naar rechts: Baltus Pijl, Ap de Ruiter, Joost van den Bosch, Carolien Priem, Dick Dusoswa, Rob van Daalhoff, Wijnand Goudzwaard en John Jespers.

Presentatie concept-Dorpsvisie tijdens Bewonersavond Benthuizen

Dorpsoverleg Benthuizen houdt op donderdag 19 april om 20.00 uur een bewonersavond in Dorpshuis de Tas in Benthuizen.

Tijdens de bewonersavond presenteert zij de opgestelde concept-Dorpsvisie voor Benthuizen. Deze is opgesteld met behulp van de uitslag van de enquête die onder de bewoners is gehouden. Uiteraard kunnen de aanwezigen tijdens deze avond reageren op de visie. De uiteindelijke Dorpsvisie wordt aangeboden aan de gemeente en maakt onderdeel uit van de gemeentelijke Gebiedsvisie voor Benthuizen. De eerste aanzet van de gemeentelijke Gebiedsvisie wordt ook op 19 april gepresenteerd.

Gemeentelijke Gebiedsvisie

Voor alle zeven dorpen in de gemeente Alphen aan den Rijn worden Gebiedsvisies opgesteld. Zo ook voor Benthuizen. Het opstellen van de gemeentelijke Gebiedsvisie gebeurt gezamenlijk, dus in overleg met het Dorpsoverleg en de bewoners. De gebiedsvisie is de basis voor alle toekomstige plannen in Benthuizen én heeft een belangrijke relatie met de dorpsvisie die is opgesteld door de dorpsoverleg.
De gebiedsvisie gaat niet in op detailniveau maar beschrijft in grote lijnen hoe het dorp er in de toekomst uit ziet. Bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, zorg, winkels, bedrijven, woningen, spel, sport, recreatie, kerk, cultuurhistorie, bereikbaarheid, duurzaamheid en onderwijs.


Drie vragen

Na een presentatie, gaan we aan de hand van drie vragen in discussie met elkaar:

1) Wat is voor u het belangrijkste speerpunt in de komende jaren op het gebied van de maatschappelijke ontwikkeling van het dorp? Denk dan aan zorg, onderwijs, verenigingsleven.

2) Wat is voor u het belangrijkste speerpunt in de komende jaren op het gebied van de veiligheid van het dorp?

3) Wat is voor u het belangrijkste speerpunt in de komende jaren op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp? Denk dan aan wonen, inrichting van uw straat, mobiliteit, energie, voorzieningen.


Neem alvast een kijkje

De Dorpsvisie kunt u vooraf al inzien op www.dorpsoverlegbenthuizen.nl. De uiteindelijke Dorpsvisie wordt aangeboden aan de gemeente en maakt onderdeel uit van de gemeentelijke Gebiedsvisie voor Benthuizen.

Meer berichten