Visverwarring

Foto: Helga Boudestein

Column door Karin Houdijk


Daar stond ik dan: vol duurzame goede bedoelingen voor het schap van de supermarkt. Ik zoek vis. Duurzame vis en graag ook gezonde vis... Maar mijn blik wordt van alle keurmerken een beetje troebel; tijd om uit te zoeken waar ik nou eigenlijk naar sta te kijken.

Er zijn verschillende keurmerken voor de visserij, waarvan het MSC en ASC het meest bekend zijn. Beide keurmerken zijn jaren geleden door WNF en Unilever in het leven geroepen en hebben beide als eigenschap dat vis zo gekweekt of gevangen wordt dat het zo min mogelijk schade toebrengt aan de visstand en het milieu. Er zijn echter wel verschillen tussen de beide keurmerken.

Het ASC-keurmerk (Aquaculture Stewardship Council) geeft aan dat je met kweekvis te maken hebt. Verreweg de meeste en grootste kwekerijen bevinden zich in Noord-Europa en Azië, zodat het overgrote deel van de kweekvis die je in de winkel koopt uit deze delen van de wereld afkomstig is. Het keurmerk heeft regels voor duurzamer visvoer, betere arbeidsomstandigheden voor het personeel en minder antibioticagebruik. ASC-vis krijgt dus in beperkte mate antibiotica toegediend. Het lastige hieraan is dat deze beperking vooral geldt voor het preventief toedienen; wanneer er ziektes gesignaleerd of verwacht worden veranderen de richtlijnen en mag de medicatie omhoog. Met als gevolg dat je dus wel degelijk grotere hoeveelheden antibiotica en andere pesticiden in je vis aan kan treffen. Voor de gehele vlees- en vissector geldt: Hoe meer dieren per vierkante meter, des te groter de kans op ziektes.

Biologische vis mag geen preventieve antibiotica krijgen en heeft richtlijnen ten opzichte van de intensiviteit van visteelt. Dit zou dus een goede keuze kunnen zijn wanneer je een schoon visje op je bord wilt. Maar biologische vis is meteen ook een stuk duurder... en voor iemand die toch graag een paar keer per week een schubje verorberd en aan haar gezin voorschotelt, loopt dat lekker op.

Wat dan? Je zou kunnen kiezen voor duurzaam wild gevangen vis met het MSC-keurmerk. MSC staat voor Marine Stewardship Council. MSC heeft als doel het visaanbod in de zee voor de lange termijn te garanderen en de leefomgeving van de vissen gezond te houden.
Nederland telt 29 bedrijven het met MSC-keurmerk, wereldwijd zijn dit er 267. Net als de ASC-vis wordt de meeste MSC-vis geïmporteerd.


Wanneer je dus zo duurzaam mogelijk wilt gaan met de vis op je bord, heeft lokaal gevangen vis met het MSC-keurmerk verreweg de voorkeur.

Ik kan mij voorstellen dat u, net als ik, niet direct een lijstje Noordzeevissen als parate kennis uit het hoofd kent. Daarvoor biedt de Viswijzer uitkomst. Makkelijk te downloaden of in mooi pocketformaat verkrijgbaar bij de betere vishandels. Worden jouw goede duurzame gedachten toch nog helder...

Meer berichten