Foto: Helga Boudestein

Ei van Columbus...

Column door Ria de Groot

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft in ons land een duidelijk beeld opgeleverd: de lokale partijen hebben in tal van plaatsen een groot aantal stemmen gekregen. Ook in Alphen is dit het geval. Nieuw Elan is de grootste partij in Alphen geworden. Die partij haalde 10 zetels. Dus reden voor euforie? Die zal er bij Nieuw Elan zeker zijn. Maar wel met beide beentjes op de vloer blijven mensen, want buiten dat gevoel van onoverwinnelijkheid is er de belangrijkste vraag: hoe gaan we samenwerken met de andere partijen? Hoe creëren de partijen een goed coalitieprogramma, op basis waarvan de komende vier jaar de belangrijke beslissingen genomen zullen worden? Ik ben zo nieuwsgierig naar die sámenwerking. Door welke partijen zal de uiteindelijke coalitie worden gevormd, hoe zal de verdeling van de wethoudersposten zijn.
'De formatie zal snel klaar zijn', berichtte de pers nog geen vier dagen ná de verkiezingsuitslag. Formateur Hilhorst is er druk mee. Vóór 3 april moet 'de klus geklaard zijn'. Of dat zal dat gaan lukken, is nog maar de vraag. Want, nog voordat men écht met elkaar rond de tafel ging, was er al sprake van onenigheid tussen twee partijen, die bij mij de wenkbrauwen danig deed fronsen.

Diplomatie binnen de politiek is een beginsel waaraan tegenwoordig nog wel eens aan voorbij wordt gegaan. Gebrek hieraan veroorzaakt vaak misverstanden. Maar, u kent het gezegde van 'de soep die niet zo heet gegeten wordt als opgediend'. Dus het zal allemaal wel weer goed aflopen. Het rapport 'Nieuw en anders' was het uitgangspunt van de formatie, vier jaar geleden. Het heeft veel resultaten opgeleverd, behalve dan de beloofde oplossing van de verkeersproblematiek in Boskoop. We zijn inmiddels niet meer 'nieuw' en evenzo niet meer 'anders'.
De slogan van de Dorpsraad zou eigenlijk heel goed bruikbaar zijn, als naam voor het nieuwe coalitieprogramma: 'Sámen méér voor elkáár!' U zult dat toch met mij eens zijn. Die uitspraak omvat alles.

Laten we eerst maar eens afwachten wat de formateur voor elkaar krijgt. Of hij met Pasen, tijdens het eieren zoeken, zijn 'ei van Columbus' gevonden heeft op formatie-gebied! Ik ben benieuwd. U ook?

Meer berichten