Lucassen: "Het nu voorliggende plan wordt gesteund door het college en gaat uit van elf vrijstaande levensloop bestendige woningen."
Lucassen: "Het nu voorliggende plan wordt gesteund door het college en gaat uit van elf vrijstaande levensloop bestendige woningen."

Wordt verwilderd terrein 'State of Art' woon- en natuurgebied?

Mark Lucassen van Terra Nova Projecten (TNP) organiseerde de informatieavond en wil graag zijn planontwikkeling "Loefzijde" toelichten aan omwonenden en belangstellenden.

"Loefzijde beoogt om het rommelige voormalige private bedrijfsterrein van de NS te ontwikkelen tot een waardevol woon- en wandel/natuurgebied voor de inwonenden van Boskoop."


College van B&W is akkoord

"De afgelopen jaren heeft de ontwikkelaar zowel ambtelijk en bestuurlijk diverse gesprekken gevoerd met meest recentelijk de Motie van 6 juli 2017 als uitgangspunt. Het nu voorliggende plan wordt gesteund door het College van B&W en gaat uit van elf vrijstaande levensloop bestendige woningen, (door)ontwikkeling van bestaande flora, en partiële openstelling voor publiek van het voormalige private terrein," stelt Lucassen.


Eerst puinruimen, dan ontwikkelen

"Alle 'Gebiedsvreemde Zaken', zoals puinresten, de betonnen kraanbaan brokstukken van steen, plastic, metaal en beton, zullen van het NS-terrein worden verwijderd. Met gebruikmaking van de flora die er de afgelopen jaren wat verwilderd en ongecontroleerd is opgeschoten, zal het verlaten bedrijfsterrein tot een waardevol natuurgebied worden ontwikkeld. Bestaande flora wordt zoveel mogelijk ontzien en waar nodig (door)ontwikkeld. Zo zal het Noordelijke plandeel onbebouwd blijven en wordt er een beplanting van bomen en planten toegevoegd die de sfeer zal hebben van een Hortus Botanicus."

"De woningen zullen vooral vanaf het midden richting het zuidelijke plandeel worden gebouwd op de open plekken tussen de bomen en aan het water, rekening houdend met de kwaliteit en de beperkingen (spoor en gasleiding) van het gebied. Het midden en zuidelijke plandeel zullen privaat gebied blijven, en aan de toekomstige eigenaren in eigendom worden gegeven. Daarbij worden afspraken gemaakt over onderhoud en in stand houding van het groen."

"Het Noordelijke plandeel van het terrein kan mogelijk worden opengesteld voor publiek, hetgeen in de huidige situatie (immers: het is een privaat bedrijfsterrein) nooit het geval is geweest. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt met de gemeente."


Wat verder ter tafel kwam

"Op de informatieavond zijn door de diverse bezoekers een aantal suggesties gedaan die wij zullen trachten te verwerken. Zo zal worden onderzocht of het Noordelijke plandeel in eigendom kan worden overgedragen aan de gemeente. Ook zal de positie van de toegangsbrug nader worden onderzocht vanuit het perspectief van verkeersveiligheid."

Meer berichten