Het Spoorbos in Boskoop, hier op archieffoto, is onderwerp van veel discussie vanwege geplande woningbouw.
Het Spoorbos in Boskoop, hier op archieffoto, is onderwerp van veel discussie vanwege geplande woningbouw. (Foto: Morvena Goudkade)

Verdeeldheid over toekomst Spoorbos

Het Spoorbos in Boskoop blijft de gemoederen bezig houden. Dat blijkt tijdens een drukbezochte inloopavond over de bouwplannen in het bos. Projectontwikkelaar Terra Nova mag in principe elf vrijstaande woningen bouwen, maar moet wel het publiek aan zijn kant krijgen voor wijziging bestemmingsplan.

Tijdens de informatiebijeenkomst vorige week dinsdag, wordt duidelijk dat de meeste aanwezigen hun bedenkingen hebben over de plannen. De bewoners van de Parklaan, die parallel loopt aan het Spoorbos, zijn massaal op de inloopavond afgekomen. Woordvoerders Carlo Hoonhout en Miguel Rombaut hebben vooraf een aantal vragen voorgelegd aan de ontwikkelaar, in samenspraak met het IVN Alphen. Op de inloop zijn er voor het eerst tekeningen te zien en verdere uitwerkingen van het plan.

Veel bewoners reageren kritisch: "Er zijn zoveel plekken waar je kunt bouwen. Ga eerst daar bouwen in plaats van op deze plek. Laat het zoals het is, voor de dieren en voor de natuur."

De lokale politiek wordt vertegenwoordigt door onder andere Ernst-Jan Straver. Hij ziet weinig heil in de plannen. "Woningbouw op deze locatie vind ik geen goed idee. Het perceel zit ingeklemd tussen spoor en bedrijfsterrein. Er is niet veel ruimte voor vrijstaande woningen." Hij toont zich gevoelig voor de natuurwaarde van het bos. "Laat het zo en leg er desnoods een wandelpad aan, maak een hondenuitlaatplek of een speelveld voor kinderen."

Mark Lucassen ziet dat heel anders. "Het bos is nu in feite een verlaten rangeerterrein van de spoorwegen. Dat zie je aan het betonpad en aan de restanten van oude bebouwing. Ik wil die onregelmatigheden uit het bos halen en het gebied nog mooier maken. Daarom heb ik een landschapsarchitect een plan laten maken." Lucassen legt uit dat hij zich heeft laten inspireren door de hortus botanicus in Alkmaar. "Dat is de sfeer die ik wil creëren. Mensen wonen in het bos, aangevuld met bloementuinen."

Hans van Dam van IVN Alphen denkt niet dat het mogelijk is om woningen te bouwen en tegelijkertijd de natuur te behouden. Integendeel, bezweert Mark Lucassen, die in de afgelopen maanden alle bomen in het Spoorbos heeft laten inmeten en registeren. "Er staan nu 911 bomen met een doorsnee van meer dan 10 centimeter. Ik garandeer dat negentig procent van de bestaande bomen blijft."
Raadslid Peter Bontekoe bestudeerde de tekeningen. Hij wil weten wat de ontwikkelaar nodig heeft om het gebied niet te bebouwen. "Ik zou kunnen uitruilen. Maar ik hoop dat ik het vertrouwen krijg dat ik het goed voor heb met Boskoop."

Meer berichten