Frank van Putten (SGP)
Frank van Putten (SGP)

Frank van Putten (SGP): Hart voor onze kernen!

Het aftellen is begonnen. Althans, voor ons als kandidaat-raadsleden wel. Want met de gemeenteraadsverkiezingen doet u als inwoner van de gemeente Alphen a/d Rijn een belangrijke uitspraak. U bepaalt wie er raadslid worden. U kiest door wie u zich in de gemeenteraad laat vertegenwoordigen. Zogezegd ligt de toekomst van onze gemeente in uw handen.


De gemeente Alphen aan den Rijn is groot en uitgestrekt. We hebben heel veel verschillende wijken en dorpen. En dat komt allemaal samen onder één dak: het gemeentehuis in Alphen. De SGP vindt het daarom van groot belang dat niet alleen de stad Alphen goed vertegenwoordigd is in het gemeentehuis. Ook de dorpen moeten goed in beeld blijven. Iedere kern heeft immers z'n eigen karakter! Daarvoor zijn drie dingen van belang.

'Wat ons betreft geldt: Voorrang voor de fietser!'

In de eerste plaats hanteren we het volgende uitgangpunt: de afstand tot het gemeentehuis mag niet uitmaken voor de vraag hoe de gemeentelijke voorzieningen erbij staan. Zo moet tot in de verste straat in Benthuizen of Aarlanderveen de groenvoorziening goed op orde zijn.
In de tweede plaats vinden we dat wonen in het Groene Hart ook daadwerkelijk groen én hartelijk moet blijven. De dorpen moeten ontlast worden van de drukkende fileproblematiek. Er moet vanaf dag één na de verkiezingen opnieuw werk gemaakt worden van een duurzame, toekomstbestendige oplossing. Minder fileleed in de kernen!

In de derde plaats moet in onze gemeente de fiets een aantrekkelijk vervoermiddel zijn. Om dat te bereiken moeten de fietspaden goed op orde zijn, met veilige oversteekplaatsen. Dat is zeker niet overal het geval: veilig fietsen over de Zijde in Boskoop is een ware uitdaging. En bij veel rotondes hebben auto's voorrang. Dat willen wij omdraaien. Wat ons betreft geldt: voorrang voor de fietser!
Kortom: houd oog voor de leefbaarheid in álle kernen, maak werk van het tegengaan van fileleed en geef de fietser voorrang! Soms zou je meer SGP willen.

U bent aan zet op 21 maart.

Meer berichten