Welke politieke partij is goed voor Boskoop? - deel 1

Alle elf politieke partijen hebben een verkiezingsprogramma geschreven. De Dorpsraad Boskoop vindt het van belang wat in die programma's is vermeld over Boskoop. Een opsomming van wat politieke partijen met Boskoop vóór hebben, kan voor stemgerechtigden mogelijk behulpzaam zijn bij het maken van hun keuze. Wij hebben elk voorstel kort en objectief beschreven.

In alfabetische volgorde:

BETER ALPHEN Een buurtbus is nodig tussen de kernen en (de omgeving van) het gemeentehuis. De burgers van Boskoop, Rijnwoude en Waddinxveen moeten "om de tafel" over de aansluiting van de N207 op de N209.

CDA Greenport: samenwerking zoeken met andere Greenports; aandacht voor herstructurering, logistiek en innovatie; merk "made in Boskoop"; werken aan bereikbaarheid en goed vestigingsklimaat; agrarisch beroepsonderwijs in Boskoop behouden; bevorderen vitaal dorpscentrum; het moet afgelopen zijn met de storingen hefbrug; plannen voor bereikbaarheid/leefbaarheid van Boskoop; oplossingen voorgesteld voor ernstig verkeersprobleem, heeft de hoogste prioriteit; tweede oeververbinding Boskoop-Noord; woningbouw voor de autonome groeizwembad bij het Bentwoud voor het openbaar groen; Boskoops plantgoed gebruikende kinderboerderij moet blijven; het gehele sierteeltgebied op de erfgoedlijst plaatsen.

CHRISTENUNIE Lange-termijnverkeersoplossing voor de ontlasting van de Zijde; tweede oeververbinding in Boskoop-Noord is één van de alternatieven; Greenport: goede bereikbaarheid bevorderen; verkeersbewegingen beperken door overlaadpunten, dan wel door inzet van ICT; de routing van het transport optimaliseren; flexibele regelgeving voor ontwikkeling bedrijven; mogelijkheden creëren om bedrijven van stoppende kwekers te saneren; geen extra woningen meer in het sierteelt-concentratiegebied.

D66 Er moeten in elke kern voldoende uitgiftepunten zijn van de bibliotheek; de in Boskoop tijdens de economische crisis in de koelkast belande nieuwbouwplannen moeten worden opgepakt en uitgevoerd; aanpak structureel verkeersprobleem in Boskoop door uitvoering fietsplan en verbetering OV-voorzieningen; tweede oeververbinding in Boskoop is noodzakelijk.

GROENLINKS Bouwlocaties in Boskoop-oost benutten; restauratie van vroeger raadhuis en van de watertoren in Boskoop; bibliotheek moet een belangrijke ontmoetingsplek worden; de kern Boskoop moet de ruimte krijgen om vitaal te blijven; woningbouw voor eigen bevolkingsgroei en voor nieuwe inwoners; tweede oeververbinding in Boskoop-Noord nodig; tegenstander van wegen door het Bentwoud en het Gouwebos; tegen de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan; Plan centrum-Zuid ontwikkelen; geen bouw tussen Wellant College en Laag Boskoop.

Volgende week: Nieuw Elan, PvdA, RijnGouweLokaal, SGP, SP en VVD.

Door Mr. Jacques Booij

Meer berichten
Shopbox