Rien Knop van de Historische Vereniging Boskoop en initiatiefnemer van de tentoonstelling.
Rien Knop van de Historische Vereniging Boskoop en initiatiefnemer van de tentoonstelling. (Foto: Ellen van Dilst)

Kom Gluren bij de (Alphense) buren

Het gras van de buren is altijd groener, zo luidt het spreekwoord. Rien Knop van de Historische Vereniging Boskoop wilde weleens weten of dat waar is.

De buren zijn is in dit geval de dorpskernen die sinds 2014 samen de gemeente Alphen aan den Rijn vormen: Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam. Hij nodigde zijn collega-historici uit een kijkje te geven en te nemen in de geschiedenis van elke kern.
Iedereen, historische kring, werkgroep of oudheidskamer, nam de uitnodiging aan en leverde een inkijkje in het leven van de afgelopen 100 jaar. Beelden en verhalen zijn samengekomen in de reizende tentoonstelling 'Gluren bij de (Alphense) buren', die momenteel te zien in het Boomkwekerijmuseum in Boskoop.

Startpunt in het overzicht is 1918, het jaar waarin de gemeente Alphen aan den Rijn werd gevormd. De tentoonstelling geeft door middel van foto's een mooie weergave van de ontwikkeling van de verschillende dorpen in deze periode. In het oog springend, en tegelijkertijd de rode draad in de verhalen, is de trots op het dorp en haar geschiedenis. Het zijn stuk voor stuk dorpen die diep geworteld zijn in de Hollandse geschiedenis. Het water, de molens, kwekers, ambachtslieden, fabrieken en de sportvereniging: in elk dorp vind je er iets van terug.

Lopen langs de fotopanelen levert een feest van herkenning op voor iedereen die in een van de dorpen woont of is opgegroeid. Hier en daar valt je oog op iets opmerkelijks. Wat te denken van het feit dat Aarlanderveen een treinstation had dat slechts twintig jaar in bedrijf is geweest. Het gebouw staat er nog. Er nu op terugziend lijkt het een behoorlijke verspilling.
Of neem een kijkje in de vitrines. Tussen de oude ambtsketens en andere ambtelijke parafernalia ligt een antiek stenen kruikje Hazerbitter. Het wordt nog altijd geschonken in Hazerswoude. In de afgelopen honderd jaar is er in sommige dorpen hoog bezoek geweest. Koningin Juliana heeft zowel Zwammerdam als Benthuizen bezocht. Haar moeder, koningin Wilhelmina, heeft Boskoop aangedaan. En, getuige de foto's, heeft de Goedheiligman, Sint-Nicolaas, voet aan wal gezet in Koudekerk.


Wat de dorpen gemeen hebben, is hun aanvankelijke terughoudendheid ten aanzien van de fusie met gemeente Alphen aan den Rijn, op welk moment deze ook heeft plaatsgevonden. Overal bestond in meerdere of mindere mate huiver om te worden opgeslokt en vooral om het eigen karakter te verliezen. De tentoonstelling laat zien dat die huiver ongegrond is gebleken. Elke kern heeft zijn eigen aard en geschiedenis en toont zich gelijkwaardig aan de anderen binnen het geheel van de gemeente.

Wanneer komt u gluren?

De tentoonstelling Gluren bij de (Alphense) buren is het resultaat van een samenwerking tussen de historische kringen, oudheidkamers e.d. van Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Zwammerdam en zal in alle kernen te zien zijn.


De tentoonstelling was t/m 24 februari 2018 te zien in het Boomkwekerijmuseum te Boskoop. Hierna ging de expositie op reis.

Koudekerk aan den Rijn: in maart en april 2018

Zwammerdam: in mei en juni 2018

Hazerswoude-Dorp: in juli en augustus 2018

Benthuizen: in september en oktober 2018

Alphen aan den Rijn: in november 2018 tot en met maart 2019

Aarlanderveen: in april 2019

Meer berichten