Foto: Helga Boudestein

Geen wóórden, maar dáden!

Column door Ria de Groot

In navolging tot wat hij eerder in het centrum van Alphen-oud had ondernomen, besloot de wethouder Economische Zaken en 'Citymarketing', in de zomer van het vorig jaar, het centrum van Boskoop aan een nader onderzoek te onderwerpen, door een zogenaamde 'schouw' uit te voeren. Samen met een aantal daarbij betrokken ambtenaren, de beide gebiedsadviseurs en een afvaardiging van de dorpskernwinkeliers, liet hij zich leiden langs de vele aandachtspunten van het centrum. Als voorzitter van de Dorpsraad werd ik ook uitgenodigd.

Mijn verwachtingen waren hoog gespannen, gezien de resultaten van een soortgelijke onderneming in het centrum van Alphen, ook wel 'stad' genoemd. De bedoeling van de wethouder was vooral, om 'pijnpunten' vast te stellen; anders gezegd: hoe is het gesteld met de huidige status van ons centrum? Wat kan er verbeterd of aangepast worden?

Enthousiast en daadkrachtig wandelde de wethouder door ons centrum. In zijn rondgang voldoende constaterend. Er wáren veel aandachtspunten. Keer op keer gaf de wethouder te kennen op de diverse zaken actie te ondernemen. Hij zou zijn ambtenaren 'aan het werk zetten'. Het is inmiddels al weer ruim een half jaar later. De maanden na de schouw regen zich aaneen, zonder dat er van enige gemeentelijke actie in het centrum sprake was. Is er wat veranderd op het Gouweplein? Is Hoogvliet aangesproken om zijn etalages aan te passen? Is er meer groen aangeplant rond het kerkje? Is er al met de diverse partijen gesproken hoe bepaalde, relatief kleine, aanpassingen het aanzicht van bepaalde plekken in het centrum kunnen verfraaien? Is de verlichting nu in orde? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn nog zoveel vragen die onbeantwoord blijven. Zoveel actiepunten, door de wethouder geconstateerd, waar tot op heden geen vervolg op is gekomen. Over twee weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In de verkiezingsprogramma's van de meeste partijen is er (beperkte) aandacht voor 'de kernen'. Maar aandacht is iets anders dan dáádkracht. Dus aan de wethouder: kom uw beloftes na! U kent het lijflied van de in onze regio zo populaire voetbalclub: Geen wóórden, maar dáden!

Meer berichten