V.l.n.r: bestuurslid Pim Boer, voorzitter Ria de Groot, wethouder Kees van Velzen en secretaris Jacques Booij, klaar om het debat te leiden van Boskoop-west in De Loods.
V.l.n.r: bestuurslid Pim Boer, voorzitter Ria de Groot, wethouder Kees van Velzen en secretaris Jacques Booij, klaar om het debat te leiden van Boskoop-west in De Loods.

Waardevolle avond in Boskoop-west

De informatieavond voor de bewoners van Boskoop-west op woensdagavond 21 februari in De Loods, wordt door de Dorpsraad als 'waardevol' getypeerd. De aanwezige bezoekers toonden zich zeer betrokken. Onder hen bevonden zich enkele afgevaardigden van de gemeente en van diverse lokale politieke partijen.

De heer Kees van Velzen is wethouder Wijken & Kernen in Alphen aan den Rijn en had in zijn overvolle agenda een plekje vrijgemaakt om aanwezig te zijn. De opkomst was 'bevredigend' te noemen, meldde voorzitter Ria de Groot in haar welkomstwoord.


Visie van kernen

Eerst volgde een korte uitleg over de invulling van de avond die de laatste is in een serie van drie is, na Boskoop-centrum en Boskoop-oost. Daarna informeerde Ria de Groot de aanwezigen over de inspanningen van de Dorpsraad rond het traject van de 'Dorpsvisie' en legde zij de bedoeling van de avond uit. Vervolgens gaf zij het woord aan de wethouder.


Kees van Velzen legde vooral de nadruk op wat gaat de gemeente gaat doen met de uitkomst van de drie avonden. "Hoe wordt er gereageerd op de 'spanningsvelden' binnen de kernen, die de burgers waarnemen? Punten die specifieke aandacht verdienen. Waar oplossingen voor nodig zijn," aldus wethouder Kees van Velzen.


Discussie

Na deze woorden trad secretaris Jacques Booij, met verve in zijn rol als discussieleider voor deze avond. Hij ging niet alleen uitgebreid in over de rol van de Dorpsraad. "Wij maken graag opmerkingen bij de gemeente om aandacht te vragen voor de belangen van onze dorpsgemeenschap."

Tevens benadrukte hij het belang van de inbreng van de búrgers. Daarna werd met behulp van een op Boskoop-west toegespitste presentatie de diverse onderdelen van dit deel van ons dorp belicht. Zo werden de belangstellenden uitgenodigd en uitgedaagd om hun mening te geven. En dat werkte uitstekend. Vanuit het publiek kwamen diverse suggesties en ideeën naar voren die soms leidden tot de nodige discussies.


Boskoop in de toekomst

De Dorpsraad kan met tevredenheid vaststellen dat de derde informatieavond waardevol was voor de Dorpsvisie van Boskoop. Na afloop van de avond hebben enkele aanwezigen zich opgegeven voor de 'denktank'. Binnenkort zullen al deze betrokken enthousiastelingen door de Dorpsraad worden uitgenodigd voor een samenkomst.


Het 'Samen méér van elkáár' krijgt hierdoor een nog diepere betekenis! Aan de dorpsraad nu de taak om antwoorden te vinden en te geven op de vraag: "Hoe staat Boskoop ervoor in de komende tien tot twintig jaar"? Het ligt in de lijn der verwachtingen van de Dorpsraad om nog vóór de zomervakantie, de visie aan het nieuwe college aan te bieden.

Denktank

Zoals na de voorafgaande avonden hebben na afloop van deze avond enkele aanwezigen zich opgegeven om toe te treden tot de inmiddels in het leven geroepen 'denktank'. Dit groeit langzaam maar zeker uit tot een belangrijk onderdeel van de Dorpsraad.

Driemaal is scheepsrecht

Met een knipoog naar het gezegde 'driemaal is scheepsrecht' kan de Dorpsraad met tevredenheid vaststellen dat ook deze informatieavond waardevol was. En dat het een bijdrage kan en zal leveren aan aan de inhoud van de diverse onderdelen in de Dorpsvisie en het uiteindelijke resultaat van het gehele rapport.

Meer berichten