RijnGouweLokaal: Het kan anders!

Ank de Groot (RijnGouweLokaal)
Ank de Groot (RijnGouweLokaal)

De Olympische spelen zijn zo-even feestelijk gesloten en we dromen nog even weg bij de resultaten van Ireen, Kjeld en al die anderen en we gaan weer over tot de orde van de dag. We kunnen onze aandacht weer op andere zaken richten. En dat is ook wel nodig. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. En ook al proberen landelijke partijen deze verkiezingen te "kapen", het gaat om uw gemeenteraad. Misschien gaat u wel niet stemmen omdat u tevreden bent of juist teleurgesteld, omdat het toch allemaal niets uitmaakt en het één pot nat is. Maar er valt wel degelijk wat te kiezen.

Overweeg dit keer een stem uit te brengen op RijnGouweLokaal, een onafhankelijke, sociaal en maatschappelijk betrokken partij met dertig kandidaten die geworteld zijn in de Alphense samenleving. Je komt ons tegen als vrijwilliger in (sport)verenigingen, in het wijkwerk of we zijn mantelzorger. We werken in loondienst of hebben een eigen bedrijf, zijn met pensioen of zijn helaas werkloos, stemmen landelijk verschillend, maar juist die gemengde achtergrond is onze kracht. Onze kandidaten vinden gemeentepolitiek heel belangrijk. Het gaat immers om onze woonwijk, onze afvalpas, ons ziekenhuis, onze (sport)vereniging, onze veiligheid, ons buurthuis, onze thuiszorg. Met uw steun kunnen wij voor u aan de slag blijven in de gemeenteraad en daarbuiten!

Ons verkiezingsprogramma hebben wij voor u samengevat in een aantal speerpunten. Denk hierbij aan lage lokale lasten en een daadkrachtig bestuur, knopen doorhakken in het oplossen van verkeersknelpunten in Hazerswoude en Boskoop, zorgdragen voor en geven om thuiszorg, betaalbare huisvesting voor alle groepen in de Alphense samenleving, schoolzwemmen, geen aantasting van de Gnephoek en Vierambachtspolder, een praktisch afvalbeleid en dus geen betaling per zak restafval, voloende geld en mensen voor politie en brandweer. Onze speerpunten, toelichting en verkiezingsprogramma staan op onze site. Laat uw stem niet verloren gaan. Stem RijnGouweLokaal: deskundig, betrokken en betrouwbaar.

Meer berichten
Shopbox