Het viswater, de prachtige natuur en het varen en dat in combinatie met de historie, de molen, de boerderijen maakten het altijd al een aantrekkelijk gebied.
Het viswater, de prachtige natuur en het varen en dat in combinatie met de historie, de molen, de boerderijen maakten het altijd al een aantrekkelijk gebied.

Over vaardorp Het Rietveld

Het Rietveld in Hazerswoude is een vaardorp, waar woningen en boerderijen destijds alleen over water bereikbaar waren. En ook tegenwoordig vaart een deel van de bewoners nog steeds dagelijks van en naar de woning. Dit Rietveld heeft sinds kort een website. De maker ervan is Let Belt, zelf al weer 34 jaar 'varend' bewoner.

In 2011 maakte hij al een tentoonstelling over de geschiedenis van het Rietveld. Die expositie trok toen veel bekijks; hij werd zowel vertoond in het Rietveld - tijdens een cultureel festival - alsook op het gemeentehuis van Rijnwoude. Dit laatste op verzoek van toenmalig burgemeester mw. Latenstein. Begin vorig jaar kreeg Belt, naar eigen zeggen 'opnieuw inspiratie'. Hij verzamelde oud en nieuw materiaal en bewerkte dat tot een website, die onlangs op internet kwam. De naam: www.vaardorphetrietveld.nl.

Verleden in beeld

Op de site komen oorsprong en geschiedenis van het boerenvaardorp uitgebreid aan de orde, vanaf de komst van de eerste boeren tot en met de opkomst van de sierteelt. In de kantlijn allerlei verhalen en beelden vanuit het verleden. Zoals een oud verhaal uit 1796 over een heremiet (religieus kluizenaar) die zich in het Rietveld vestigde en veel bekijks trok vanuit het dorp. Of een gedicht over een drama in 1898 waarbij twee meisjes verdronken bij de Rietveldse molen. En wat te denken van de nederige brief die enkele bewoners in 1901 aan Koningin Wilhelmina schreven, waarin zij haar feliciteerden met haar komend huwelijk en tegelijkertijd vroegen om een weg. Ook wordt de geschiedenis uitgelicht van de Rietveldse molen evenals die van het bijna 100-jarige bedrijf Klein Giethoorn. En er wordt een oud filmpje vertoont, o.a. van schoolgaande kinderen in 1949 en vele oude foto's gepresenteerd. Gekeken wordt ook naar andere vaardorpen in Nederland, zoals Giethoorn en Belt-Schutsloot in Overijssel en Haaldersbroek in de Zaanstreek. Vaardorpen die een overeenkomstige structuur en geschiedenis hebben en nu vaak als monument zijn aangewezen.


Recreatieve functie

Maar niet alleen het verleden krijgt aandacht in de website. Ook het huidige Rietveld wordt beschreven, waar de boeren zijn vertrokken en nieuwe bewoners hun intrek hebben genomen. En waar nog steeds een deel van hen dagelijks heen en weer vaart van en naar de woning. In het huidige Rietveld is opnieuw een sociaal verband is ontstaan, al zal dat nooit zo sterk meer zijn als in het toenmalige boerenvaardorp.

Wat al die jaren is gebleven is de recreatieve functie van het Rietveld. Het viswater, de prachtige natuur en het varen en dat in combinatie met de historie, de molen, de boerderijen maakten het altijd al een aantrekkelijk gebied. Ondanks alle veranderingen is die recreatieve functie nog springlevend, blijkens sterke toename in de laatste jaren van overnachtingsmogelijkheden en andere voorzieningen rond het vaardorp.

Bij het Rietveld als recreatiegebied wordt in de website dan ook uitgebreid stil gestaan.


Reacties

Voordat de website is vrij gegeven konden de bewoners van het vaardorp erop reageren. Hun reacties waren zonder uitzondering zeer positief en enthousiast. Zoals een van de bewoners zei: 'het is prachtig visitekaartje voor ons Rietveld'. Om de website levend te houden is er een Rietveld-blog waarop actualiteiten zullen worden vermeld en mooie foto's. Hiervoor kunnen suggesties worden gedaan. Maar vooral welkom zijn oude verhalen en historische Rietveldfoto's. Wie op dat gebied iets te melden heeft kan dat doen op info@vaardorphetrietveld.nl

www.vaardorphetrietveld.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden