Foto: Helga Boudestein

Kom naar 'De Loods'!

Column door Ria de Groot

Straks, na de gemeenteraadsverkiezingen van maart, zal bekend zijn uit welke politieke partijen de nieuwe gemeenteraad zal worden samengesteld. Ook met wie de burgemeester de komende vier jaar het college zal vormen. Welke wethouders voor welke portefeuille verantwoordelijk zullen zijn. Op zich allemaal best spannend, vind ik.
Maar, los van wat de samenstelling van de gemeenteraad zal zijn, is er één vaststaand feit: voor de komende vier jaar zal er stevig bestuurd moeten gaan worden. Nieuwe bestemmingsplannen moeten worden opgesteld. Belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Voor Boskoop – en voor alle kernen van de gemeente – worden dus nieuwe bestemmingsplannen gemaakt. Dat wil de gemeente doen in nauw overleg met de diverse dorpsoverleggen en dorpsraden. Er zal daartoe een zogenaamde tien-puntenlijst worden opgesteld.
Uitvoeringsplannen worden vertaald in wijkplannen. "Hoe willen we met elkaar dat een dorp of kern zich op lange termijn kan en zal ontwikkelen", dát is de vraag, die ook aan ons is gesteld. Zoals ik al vele malen heb gemeld in mijn columns, is de Dorpsraad reeds lange tijd bezig met het uitwerken van het antwoord! Met heel veel input vanuit de gemeenschap, van u als betrokken inwoner. De voorbereiding van onze dorpsvisie nadert haar voltooiing. Tijdens de laatste informatieavond, in de serie van drie, nu bestemd voor de bewoners van Boskoop-west, hopen wij opnieuw op een grote opkomst en verwachten we bruikbare, interessante suggesties van de bewoners van 'west'. Een levendig en levend, vooral 'groen' Boskoop, voor de komende tien jaar! Compleet met en vanuit onze eigen 'tien-puntenlijst'!

Dus, beste, betrokken inwoners van Boskoop-west. Overtref nog uw buren uit oost; kom naar de informatieavond, op woensdagavond 21 februari, aanvang 19.30 uur. Niet in 'De Brug', zoals vermeld in uw persoonlijke uitnodiging. Maar in 'De Loods', achter de Zijdekerk. Nu wij een grote opkomst verwachten, moesten we op korte termijn naar die locatie uitwijken. Ik verwacht u op 21 februari en u weet het: "Sámen méér voor elkáár". Ik blijf het zeggen.

Meer berichten