Foto: Helga Boudestein

'Denktank'...

Column door Ria de Groot

U kent allemaal wel het begrip 'denktank'. Ik geef de omschrijving volgens de 'Dikke Van Dale': Een denktank bestaat uit een groep van deskundige personen die oplossingen voor problemen bedenken. Denktanks proberen een advies te formuleren hoe bepaalde problemen opgelost kunnen worden.

Een groep 'deskundigen', wijze mannen en/of vrouwen dus. Onze recent gehouden informatieavond voor Boskoop-Oost, was in het boomkwekerijmuseum. Vanuit de vele aanwezigen kwamen er heel wat interessante ideeën en suggesties naar voren, die kunnen bijdragen aan een betere leef- en woonomgeving in ons dorp. Niet alleen voor het, voor die avond gekozen deel, Boskoop-Oost. Nee, het betrof onderwerpen die gelden voor ons gehele dorp, geplaatst in de regio.

De reden voor het houden van de informatieavonden kent u inmiddels: ze vormen de opmaat naar de samenstelling van een dorpsvisie. Een rapport, dat door de Dorpsraad wordt samengesteld, waarna het wordt aangeboden aan het gemeentebestuur. Dat zal vrij snel na de verkiezingen zijn, dus aan 'de nieuw gekozen club'. De vorming van een heuse denktank, dát is nu precies waar ik naar toe wil. Mét elkáár een brede visie voor de dorpsvisie! Vanaf haar oprichting blijft de Dorpsraad Boskoop streven naar een steeds bredere achterban. Ons logo vormt immers juist de 'vertaling' van wat een grote achterban inhoudt: Sámen méér voor elkáár! Wilt u het nog duidelijker hebben? Zoals gezegd, die 'denktank' die gaat er naar mijn mening wel komen.
Potentie is er genoeg! Deskundigen op velerlei gebied hebben hun diensten aangeboden. Wel moeten we nog even bezien hoe we een en ander vorm gaan geven. Maar daar komen we wel uit. Sámen méér voor elkáár! Ik zie het helemaal zitten. En houd u op de hoogte. Waar zo'n avond al niet goed voor kan zijn.
Op 21 februari organiseren wij een avond voor de bewoners van Boskoop-West, de laatste bijeenkomst in een serie van drie. Bij elk huisadres in Boskoop-West wordt een uitnodiging bezorgd. Blijf ons volgen via deze krant en onze site www.dorpsraad.boskoop.nl. 

Meer berichten