Dit is nog maar een deel van het talrijk opgekomen publiek. Noud Slot van het boomkwekerijmuseum, dat zelden zoveel mensen tegelijkertijd in huis heeft, deed als gastheer de oproep om het museum ook op een rustiger tijdstip te bezoeken.
Dit is nog maar een deel van het talrijk opgekomen publiek. Noud Slot van het boomkwekerijmuseum, dat zelden zoveel mensen tegelijkertijd in huis heeft, deed als gastheer de oproep om het museum ook op een rustiger tijdstip te bezoeken.

Discussie Boskoop-Oost vol overgave

De bomvolle zaal van het boomkwekerijmuseum - een deel van de honderd bezoekers nam genoegen met een staplaats - had er vorige week woensdag zin in om de discussie over de 'dorpsvisie' aan te gaan. Voor de tweede maal werd de Dorpsraad Boskoop verrast door een grote opkomst.

De avond stond onder leiding van de welbespraakte voorzitter Ria de Groot, bekend van haar enthousiasmerende columns in deze krant. Noud Slot van het boomkwekerijmuseum was de gastheer. Wethouder Kees van Velzen legde vervolgens uit, dat de dorpsvisie, zoals die zal worden aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe College, bij aanvaarding terug te vinden zal zijn in de bestemmingsplannen.


Oost versus West

Debatleider Jacques Booij, secretaris van de Dorpsraad, begon met een hilarische uiteenzetting over bewoners van Boskoop-Oost, die voor geen prijs in Boskoop-West zouden willen wonen. En andersom! 'Domweg gelukkig wonen in Boskoop.' Meer dan twee uur achtereen stond hij de aanwezigen te woord.
Het valt op dat de Dorpsraad zich bescheiden opstelt, de gedachtewisseling niet domineert en de aanwezigen volop aan het woord laat, zonder hun meningen om te buigen. Het nadeel van die aanpak is dat veelal een 'visie' ontbreekt, maar wel talrijke voorstellen worden gedaan tot verbetering van bestaande ongewenste situaties. Een vijftal insprekers gaven blijk van visionaire toekomstgedachten. Leden van een mogelijke 'denktank'?

Frappant was dat de aanwezigen wel voluit wilden praten over de aspecten van Boskoop-Oost, maar vrijwel stil vielen bij de algemene onderwerpen. Zoals het centrum, verkeersproblemen aan de Zijde, Greenport, woningbouw en sociaal- maatschappelijke onderwerpen. Daarover werd juist tijdens de (eerste) bijeenkomst voor de centrumbewoners uitvoerig gediscussieerd.


Stoere meid

Een bijzonder moment was het toen de tienjarige  Silke Ansink het muisstille volwassen publiek toesprak. Geplaatst op een stoel sprak zij met heldere stem: "Ik wil een trapveldje, waar we lekker kunnen hockeyen, voetballen en gewoon kunnen spelen." Het leverde haar een donderend applaus op.

Tegen tien duur trok Booij zijn colbertjasje uit (een boomkwekers-ritueel) en toonde aan het publiek een in zijn kraag afgedrukte wenstekst: 'Booij's dream'. "Het is mijn droom, dat Boskoop een vitale gemeenschap blijft," sprak hij.

Op 21 februari houdt de Dorpsraad Boskoop de derde en laatste bijeenkomst. Dan zijn de inwoners van Boskoop-West aan de beurt.

Meer berichten