Petitie tegen plannen N207 Zuid - ga mee!

Na de vergaderingen in gemeenteraden en de Commissie Verkeer van Provinciale Staten Zuid-Holland over de N207 Zuid, heeft Vereniging Vrienden van het Bentwoud met een aantal partijen de koppen bij elkaar gestoken. Het ging met name over de onderdelen Vredenburghlaan en Verlengde Bentwoudlaan.

Dat heeft geleid tot een petitie die op woensdag 31 januari om 09.45 uur op het Provinciehuis aan de Commissaris van de Koning gaan aanbieden. Dezelfde dag om 19.00 uur vergadert Provinciale Staten over dit onderwerp. Het zou mooi zijn als zowel bij de aanbieding als bij de vergadering een aantal van ons aanwezig kan zijn. Dus, als u gelegenheid hebt, overweeg om mee te gaan.

De ondertekenaars wijzen erop dat deze weg niets oplost en alleen maar problemen gaat veroorzaken. De verkeersoverlast op de Zijde in Boskoop neemt niet af, en in Hazerswoude-Dorp neemt het verkeer aanzienlijk toe. Dit blijkt uit de diverse Milieu Effect Rapportages (MER) die zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt een flink stuk van het nu al zeer populaire Bentwoud afgesnoept en worden de agrariërs langs het Noordeinde van hun akkers afgesneden. Uit de MER blijkt dat de weg zeer veel doorgaand verkeer aantrekt, wat de leefbaarheid van de regio aantast. De petitie wijst op betere mogelijkheden om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

De petitie is ondertekend door:
- Vereniging tot behoud van landelijk Waddinxveen
- Vereniging Vrienden van het Bentwoud
- Vereniging Natuurbehoud Groenpoort Hazerswoude/Boskoop
- Vereniging Maak Het Hart Niet Hard
- LTO afdeling Rijn- en Vlietlanden
- IVN afdeling Alphen aan den Rijn
- Agrarische bedrijven langs het Noordeind

Meer berichten