René Driesen, Lijsttrekker GroenLinks
René Driesen, Lijsttrekker GroenLinks

GroenLinks: Groene gemeente met lef

Ook in onze gemeente is gepraat over onze identiteit. Waar kunnen we mee de boer op? Onze monumenten zoals de Watertorens, de molens, de Scheepjeskerk. De mooie polders in onze gemeente. Onze evenementen. Ons Romeins verleden zoals te zien in Archeon. Allemaal 'Alphen' en GroenLinks draagt dit alles een warm hart toe. 'Groene gemeente met lef' is de bijpassende slogan van onze gemeente geworden. GroenLinks kan zich daar wel in vinden.

Groen. Niet alleen vanwege de aanwezigheid van de Greenpoort, maar ook vanwege de prachtige polders die we hebben. Met hun vergezichten, rust, molens, vogels en boerderijen. GroenLinks wil Alphen graag groen houden. We moeten lef hebben om te kiezen voor het openhouden van polders zoals de Gnephoek. GroenLinks bouwt liever binnen de bestaande kernen zoals in Boskoop en Koudekerk, in combinatie met een tweede oeververbinding bij Boskoop.

Groen staat voor GroenLinks ook voor vergroening van de economie. GroenLinks gaat daarvoor. Onze kinderen moeten ook straks nog schone lucht hebben en een prettige plek om te leven. Geen bomen kappen dus maar bomen planten! Met het isoleren van woningen gaat de energierekening ook nog omlaag. Vergroening zorgt voor werk en geld in het laatje. Groningen wijst ons op de noodzaak om af te stappen van fossiele brandstoffen.
We moeten lef tonen door onze gemeente aantrekkelijk te maken en te houden voor jongeren. GroenLinks wil dat er voldoende betaalbare woningen komen en een poppodium. Lef ook om onze nek uit te steken voor goede zorg. Er moet voldoende geld voor vrijkomen. Wie ziek is of zorg nodig heeft, moet niet iedere keer een andere zorgverlener krijgen. Lef ook om cultuur niet te zien als een sluitpost, maar als belangrijk onderdeel van onze samenleving. Cultuur verbindt en leert ons kijken op een andere en open manier. Veel lef is er nodig. Om dingen op te pakken die volop nodig zijn, maar te veel zijn blijven liggen.
Tijd voor verandering dus!

Meer berichten