De sprekers: Anouk Noordermeer (VVD), Bernadette Wolters (PvdA),  Lisette Goddrie (Nieuw Elan), José Huls (GroenLinks) en Jeroen van Gool (CDA). Presentatoren: Gerrit Willems en Ina de Jong.
De sprekers: Anouk Noordermeer (VVD), Bernadette Wolters (PvdA), Lisette Goddrie (Nieuw Elan), José Huls (GroenLinks) en Jeroen van Gool (CDA). Presentatoren: Gerrit Willems en Ina de Jong. (Foto: Karen langerak)

Wat wil de nieuwe lichting politici in Alphen?

Café Alphens van theater Castellum zat afgelopen zaterdag 13 januari helemaal vol. De Alphense Talkshow (DAT) liet de nieuwkomers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op het toneel aan het woord. Twee nieuwe lijsttrekkers werden in de gelegenheid gesteld om zich voor te stellen. Na de pauze waren drie kansrijke kandidaten aan de beurt.


Twee dames schoven aan, Anouk Noordermeer (VVD) en Bernadette Wolters (PvdA), beide nieuwe lijsttrekkers. Zij gingen in op de vragen de presentatoren Gerrit Willems en Ina de Jong. De slogan van de VVD is 'Doen, durven, doorzetten'. De VVD zet een relatief 'jonge' onervaren ploeg in, hoewel de nummer twee van de lijst Bas Wienbelt een man is met ruime ervaring in de gemeenteraad. Gevraagd naar hoe mevrouw Noordermeer zich heeft voorbereid, antwoordt ze: "Door gesprekken te voeren, dossiers te lezen en vooral tijd er aan te besteden. We gaan de verkiezingen in met een nieuwe lijst die toekomstbestendig is."

Mevrouw Wolters antwoordt dat, ongeacht de uitslag, de PvdA er klaar voor is. Ook voor deelname aan een eventuele coalitie na 21 maart. "We hebben de tijd gehad om ons te hergroeperen in de afgelopen periode en kijken verwachtingsvol vooruit." Qua speerpunten benadrukt Wolters dat het vooral gaat om veilig en plezierig leven in Alphen, en dat de kwalitatieve zorg beschikbaar is voor iedereen. "We moeten goed luisteren naar de inwoners en kernen."

De VVD zet in op wonen, veiligheid en een vitale, schone wijk. Ook een kwalitatief goede zorg is een van de speerpunten, waarbij ook meer ruimte zou moeten komen om zelf de zorg te regelen via bijvoorbeeld een PGB.

Daarna komt de huisvesting in Alphen en haar acht kernen aan de orde. De VVD mikt op een geleidelijke groei. Binnen de contouren van de stad zijn nog mogelijkheden voor bijbouwen. Er dient goed naar bedrijfslocaties, kantoorgebouwen en scholen gekeken te worden. Iemand uit de zaal vraagt hoe zij denken de jongeren aan Alphen te binden en leegloop van de stad door de jeugd tegen te gaan. Volgens mevrouw Noordermeer komt het neer op starters op de woningmarkt de ruimte geven, zorgen voor een fijne woonplek en een afdoende cultuur, sport- en evenementenaanbod creëren.

Wat willen de nieuwe kanshebbers Lisette Goddrie van Nieuw Elan, José Huls van GroenLinks en Jeroen van Gool van het CDA de komende periode bereiken? Van Gool: "De slogan van het CDA is 'Samenleven als Meerwaarde'." Van elke kern wordt afzonderlijk een bijdrage verwacht. Volgens GroenLinks is het onverantwoord om in de polders te bouwen en mevrouw Huls benadrukt nog eens het groene karakter van GroenLinks. Er moet binnen de bestaande kernen bijgebouwd worden.


Tenslotte is er nog een vraag uit de zaal over hoe de kandidaten omgaan met het eventuele afscheiden van de fractie bij een groot verschil van inzicht met de fractie. Lisette Goddrie antwoordt dat ze splinterpartijen en eenmansfracties niet zit zitten. Zowel José Huls als Jeroen van Gool geven aan dat ze achter hun partij blijven staan. Van Gool: "Ik schaar mij achter de zaken die op papier gesteld zijn door de partij. Bij een eventueel meningsverschil proberen we er goed uit te komen."

Op de vraag of de kandidaten nog goed slapen, antwoordt Goddrie, dat ze prima slaapt (als eigenaar van een beddenzaak). Ook leest ze veel stukken en volgt de lokale pers op de voet. Van Gool antwoordt dat er veel op je afkomt als kandidaat-raadslid, maar zijn beroepsmatige ervaring met politiek goed van pas komt. Huls geeft aan dat haar vier jaar ervaring als commissielid een goede voorbereiding is.

Een eensluidende gezamenlijke conclusie: alle kandidaten willen het beste voor Alphen in de komende raadsperiode!

Meer berichten