SP: Voor meer sociale woningbouw

Tim van Elswijk (SP Alphen aan den Rijn)
Tim van Elswijk (SP Alphen aan den Rijn)

In onze gemeente is er de afgelopen jaren veel gebouwd, er is vooral veel geld uitgegeven aan projecten zoals het Thorbeckeplein. Mensen met een kleine portemonnee kunnen hier niet wonen. Het vooruitzicht op een betaalbare woning is ver te zoeken. Tegelijkertijd zijn veel mensen dringend opzoek naar een betaalbare woning. Daardoor zijn de wachtlijsten voor een sociale huurwoning vijf tot zes jaar.


Jongeren zitten hierdoor met name in de kernen in de knel. Door het tekort aan starterswoningen vertrekken jongeren uit Boskoop naar omliggende gemeenten zoals Waddinxveen, waar de sociale voorzieningen wel op orde zijn. Het is zonde dat door de lange wachtlijsten inwoners die hier met veel plezier wonen verhuizen naar een andere gemeente.

Het is duidelijk dat er meer sociale huurwoningen moeten komen. Als het aan de SP ligt, gaan wij hier werk van maken. Bij de bouw van nieuwe woningen willen wij het landschap en de natuur zoveel mogelijk met rust laten. De Gnephoek is een uniek landschap wat wij niet willen aantasten. Daarom is het van belang dat wij zoveel mogelijk gaan bouwen bij bestaande woningbouwlocaties in Alphen Stad en in de kernen.
In Benthuizen is het van belang dat er meer starterswoningen komen omdat jongeren daar nu vertrekken naar Zoetermeer. Zet deze trend door, dan zal het dorp binnen dertig jaar vergrijst zijn. Wat Boskoop betreft willen wij vooral in Boskoop-Oost gaan bouwen. Dit kan nieuwbouw zijn, maar ook door het verbouwen van leegstaande panden. In Koudekerk aan den Rijn zal de locatie Rijnpark prioriteit krijgen bij de bouw van nieuwe woningen.
Duurzaam (ver)bouwen is op alle locaties voor ons een prioriteit, dit betekent dat gebouwen ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. De energiebesparing hier draagt bij aan het verminderen van de uitstoot van CO2.

Door Tim van Elswijk (SP Alphen aan den Rijn)

Meer berichten