Burgemeester Liesbeth Spies:

Op 14 december 2014 werd Liesbeth Spies (51) burgemeester van '100.000 plus' gemeente Alphen aan den Rijn, wat betekent dat zij nu precies op de helft van haar eerste termijn is. Reden om met haar niet alleen terug te blikken op de afgelopen jaren, maar ook vooruit te kijken naar 2018.

Alphen aan den Rijn - Het is elf uur vrijdagochtend en het is druk in het gemeentehuis. De kamer van Liesbeth Spies zit in een gang waar je niet zomaar in kunt lopen zonder pas. Haar kamer is licht en kleurrijk door het grote schilderij achter haar bureau en allerlei snuisterijen die zij in de loop van de tijd heeft verzameld. "Dit is een keten die ik kreeg van een kleuter op een school", wijst ze, "en dit zijn de Boskoopse schouwen. Dat beeld heb ik gekregen van een tante. Als ik daarnaar kijk, word ik altijd vrolijk."

Toen zij in 2014 werd geïnstalleerd als burgemeester, kreeg Spies van Jaap Smit, de commissaris van de Koning, drie opdrachten. De eerste: bepaal de positie van Alphen in de omgeving. "We zijn daar stevig mee aan de slag gegaan en ik ben ook trots op de resultaten tot nu toe," vertelt Spies. "Kijk bijvoorbeeld naar de samenwerking met Gouda en Woerden; we hebben een concrete agenda neergelegd voor een aantal activiteiten zoals Groene Hart Werkt en activiteiten rondom bodemdaling. Ik ben voorzitter van de stuurgroep en ons uitvoeringsprogramma was zo overtuigend, dat de provincie co-financierder is geworden. Dat we dat in drie jaar al hebben bereikt, is heel belangrijk. Op het gebied van veiligheid zien we dat ons district aantoonbaar veiliger wordt. In Boskoop en in Gouda hebben we nog een klus te klaren, maar ondanks dat zien we de cijfers de goede kant op gaan."

Smits tweede opdracht was om een prettige bestuurscultuur te creëren. Dat lijkt gelukt. Vorig jaar werd Spies benoemd tot 'Machtigste persoon van Alphen' en schreef de jury onder andere dat Liesbeth de rust had weten te bewaren in de raad en het gemeentehuis. Spies moet er om lachen. "Dat is altijd relatief maar het is wel leuk. Bestuurscultuur veranderen kan je niet alleen. Ik heb het geluk gehad dat het college en de gemeenteraad destijds met de nieuwe burgemeester een nieuwe start wilden maken. En dat is goed gelukt en te zien aan alles wat we voor elkaar hebben gekregen."

Spies noemt voorbeelden: 'We zijn de veiligste 100.000 plus gemeente en de beste werkgever in diezelfde categorie. En een hele belangrijke; we hebben hier, na Ede, ook de meeste gelukkige mensen wonen! Als je dat soort titels op je naam mag schrijven, is dat niet slecht, denk ik. Nu zijn er altijd zwartkijkers, maar ik denk we trots moeten zijn op wat we hebben en al hebben bereikt."

"De manier waarop we binnen het sociaal domein handen en voeten hebben gegeven aan de decentralisaties, was een voorbeeld voor vele andere gemeenten," vervolgt zij. "Zo zijn er nog veel meer voorbeelden waarin wij voorop lopen, vergeleken met andere gemeenten in Nederland. Ook het centrum van Alphen lijkt elke dag mooier te worden. Maar er is de afgelopen tijd door de raad ook heleboel mogelijk gemaakt op het gebied van duurzaamheid. De eerste gasloze woningen in Kerk en Zanen worden bijvoorbeeld binnenkort gebouwd. Dat zijn mooie resultaten die ook zichtbaar zijn en daar word ik blij van!"

De laatste van de drie opdrachten van Jaap was om alle acht kernen zich thuis te laten voelen in de gemeente Alphen. "Hij zei daar bij; koester de diversiteit," weet Spies zich nog te herinneren. "Bedenk dat het destijds een positieve keuze van Boskoop en Benthuizen is geweest om zich bij Alphen aan den Rijn aan te sluiten. Er was geen sprake van een gedwongen herindeling. We zijn met een positieve grondhouding van alle inwoners begonnen. En dan moet je het waar maken. Natuurlijk zijn er nog steeds inwoners die er sceptisch tegenover staan en 'het grote Alphen te ver weg' vinden. Wij willen niet alle kernen in hetzelfde keurslijf drukken, maar respect hebben voor de verscheidenheid en eigenheid van de gemeenschappen. Een gemeente is een bestuurlijk construct, maar een gemeenscháp, is heel iets anders. Dat ervaren de mensen in alle kernen apart ook."


"Daarom hebben we ook besloten om de kernen bij de naam te blijven noemen. De greenport Boskoop is internationaal een begrip en het zou dom zijn om dat te gaan hernoemen. Het grote nadeel van acht kernen binnen één gemeente is dat je niet overal tegelijkertijd kunt zijn, zoals op Koningsdag, bij de sinterklaasintocht of om 20.00 uur op 4 mei. Gelukkig hebben we wethouders en raadsleden die op dat soort momenten dan zichtbaar aanwezig zijn."

"Ook voor het feit dat Alphen 100 jaar bestaat geldt: houd rekening met iedere kern en gun iedere kern zijn eigenheid. Dat maakt dat we initiatieven vanuit de gemeente toejuichen en willen faciliteren. We hebben gezegd; begin met de feestelijkheden in 2016, 100 jaar nadat de mannen kiesrecht kregen en eindig in 2018, 100 jaar na het vrouwenkiesrecht. En bouw daar omheen iets waarin de gemeenteraadsverkiezingen en 100 jaar Alphen een plek hebben. Een goed voorbeeld daarvan is de tentoonstelling van alle historische verenigingen samen, 'Gluren bij de buren'. Hierin is de historie van alle kernen te zien en het reist door alle kernen vanaf nu tot begin 2019."

Als meest opvallende en mooiste van dit beroep noemt Liesbeth dat je als burgemeester zo dicht bij de mensen mag komen. "Dat vind ik elke keer weer een kadootje. Als ik op huisbezoek kom bij een echtpaar dat zestig jaar getrouwd is of als mensen iets bijzonders voor de gemeenschap hebben gedaan, zoals tal van vrijwilligers." Het raakt haar zichtbaar.

Meer berichten