Foto: Morvenna Goudkade

'Als wijkagent zoeken we verbinding'

Wijkagenten hebben het druk in de winter. De donkere dagen zorgen voor een toename van echtelijke ruzies en huiselijk geweld. De agenten krijgen ook de nodige meldingen van verwarde personen, er is vuurwerkoverlast en meer risico op woninginbraak. Hoe houden ze het veilig in de wijk? Wij vroegen het aan wijkagenten Bert en Gretha.

Boskoop – Bert Vitters en Gretha van der Velde werken als team in Boskoop, Aarlanderveen en Zwammerdam. "Als wijkagenten hebben we allemaal onze eigen regio binnen de gemeente Alphen," zegt Gretha. Ze vertelt dat de verschillende wijken en kernen hun eigen karakter hebben. "Aarlanderveen en Zwammerdam zijn rustige, veilige dorpen, daar zijn weinig meldingen. De sociale controle is groot, mensen kennen elkaar. Boskoop is meer dynamisch, de bevolking is divers samengesteld en de meldingen zijn ook divers."

Het werk van een wijkagent is veranderd door de jaren heen, leggen ze uit. "Vroeger was het vooral handhaven, bekeuren, corrigeren, tegenwoordig werken we het liefst preventief. Niet achter de feiten aanlopen, maar problemen vroegtijdig signaleren."

Bert geeft een voorbeeld. "Bij jongeren die problemen veroorzaken gaan we kijken waarom die dingen gebeuren, de reden zoeken, een ander doel in hun leven brengen."
Samenwerking is van groot belang hierbij, vertellen de agenten. Bert: "Als wijkagent zoeken we verbinding, we zijn voortdurend bezig om contacten te leggen, met de kerk, de moskee, het jongerenwerk, de scholen, noem maar op."

Het werk in de laatste maanden van het jaar is anders dan de rest van de tijd, ervaren beiden. "Er is veel sociale problematiek in de donkere dagen, meer dan de helft van de meldingen gaat hierover. Echtelijke ruzies, huiselijk geweld, burenruzies, daarbij is ook vaak drank in het spel." Ze signaleren daarnaast een toename van meldingen over verwarde personen. "In het najaar en de winter is dat heftiger, depressiegevoeliger."

Woninginbraken worden ook in verband gebracht met de donkere dagen, maar dat wordt genuanceerd. "Er is een verhoogd risico, maar dat is er ook in de zomer als de mensen nonchalanter zijn en ramen of deuren open laten staan." De agenten wijzen op het belang van buurtpreventie. "Het werkt heel goed, extra ogen in de wijk."

Vanaf november zijn ze al bezig met vuurwerkmeldingen. Bert: "We nemen het mee in de surveillance. Alles wat vooraf wordt aangestoken, beschouwen we als illegaal verkregen vuurwerk. Ouders hebben ook een taak; houd je kinderen in de gaten." Nu zijn ze druk om de wijken te screenen op veiligheid. "Ter voorbereiding op de jaarwisseling worden risicofactoren in kaart gebracht en aangepakt."

Meer berichten