De redactie wenst u fijne feestdagen!

Als gevolg van de samenwerking met de Persgroep in juli dit jaar, is het redactieteam van de Gouwe Koerier flink uitgebreid. Deze maand kwam het team bij elkaar om (nader) kennis te maken.

Boskoop - Het team van de Gouwe Koerier zorgt elke week voor 'het fundament' aan inhoud van de krant met achtergrondverhalen, human interest, verslaglegging van bijzondere evenementen, politieke besluitvorming et cetera. Maar het 'levendige huis' dat elke week op die fundering wordt gebouwd, wordt mede bepaald door de (nieuws)berichten die individuele inwoners, verenigingen, scholen, kerken, bedrijven, organisaties en anderen aandragen. Want met die aankondigingen, verslagen en ontwikkelingen houden zij hun mede-inwoners op de hoogte.

Berichten, al dan niet met foto, zijn daarom van harte welkom. Aangevuld met de interviews die de redacteuren maken, zorgt dit voor een breed beeld van wat er in Boskoop, Benthuizen en Hazerswoude-Dorp gebeurt.

In de krant staan tegenwoordig verschillende rubrieken. In de rubriek 'Bedrijfsberichten' geven wij ruimte aan bijzonder bedrijfsnieuws, zonder nadrukkelijke commerciële boodschap. De agenda in de krant is een selectie van de uitgebreide digitale agenda op www.gouwekoerier.nl. Er zijn simpelweg te veel activiteiten - zoals de vaste (twee)wekelijkse activiteiten - om dat op één pagina vermeld te krijgen.
Vast onderdeel in de krant is het Rosarium Gesprek, waarin Morvenna Goudkade een persoon in het Rosarium in Boskoop aan het woord laat. Daarnaast proberen we elke week een (deel van) een pagina te vullen met leuke foto's van gebeurtenissen, dieren of de mooie natuur in onze omgeving te plaatsen.

Met veel plezier maken wij elke week de Gouwe Koerier voor u en ook komend jaar hopen wij elke week voor een leuke, informatieve krant te zorgen vol mooie foto's en verhalen.


Wij wensen al onze lezers hele fijne feestdagen en een goed en gezond 2018!

Meer berichten