Logo gouwekoerier.nl


Foto: Helga Boudestein

't Heerlijk avondje is gekomen...

Bij het lezen van deze woorden, krijgt u wellicht de nijging om zingend verder te gaan.

De woorden van het eeuwenoud Sinterklaasliedje zullen u ongetwijfeld te binnenschieten. Maar dáárvoor had ik de titel voor deze column niet bedacht. Het is mijn bedoeling om nog eens de aandacht te trekken van u, als lezer van deze krant. Aandacht voor de energie, waarmee het bestuur van de Dorpsraad en haar enthousiaste achterban zich blijft inzetten voor de Boskoopse belangen.
Eerder schreef ik u, dat de Dorpsraad de taak toebedeeld heeft gekregen door het College, om een toekomstvisie voor Boskoop samen te stellen. Niet zómaar een opdracht: het gaat om een serieuze zaak. Want het dient een gedegen rapport te worden, waarin alle aspecten van ons dorp aan de orde dienen te komen. We werken er hard aan, maar realiseren ons dat het niet compleet zal zijn, zonder de mening van de burgers. Over de aan de orde zijnde onderwerpen is uitgebreid geschreven in deze krant, dus inmiddels weet u wel wat een dergelijke visie behelst. Het gaat over de toekomst van ons dorp en daarmee over de toekomst van ons allen! Daarom heeft de Dorpsraad u nodig.
Om inbreng te verkrijgen vanuit de bewoners, hebben wij een drietal informatieavonden georganiseerd, waarvan donderdagavond 30 november de eerste is. Met name bestemd voor de bewoners en ondernemers van het centrum. Die hebben allen een uitnodiging ontvangen. De klemtoon van deze avond ligt op het centrum! Voor Boskoop-oost en Boskoop-west komen er bijeenkomsten in januari en februari van het komend jaar. Ook dan zullen uitnodigingen worden verzonden.
Er kan worden gedebatteerd aan de hand van stellingen en vragen. Uw mening telt! De Dorpsraad zal, als het rapport eenmaal is verschenen, onverkort hetgeen daarin is opgenomen, bij het Gemeentebestuur bepleiten.
Tot slot wil ik u ook nog graag even melden, dat vanaf 8 december de buurtbus door Boskoop zal gaan rijden. Volgens een vaste route en dienstregeling. Ook weer een initiatief van de Dorpsraad! Aan alle centrumbewoners spreek ik mijn oprechte wens uit: Ik zie u graag 30 november, in De Loods, vanaf 19.30 uur. Tot dan!


Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop

www.dorpsraadboskoop.nl

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox