Foto: Helga Boudestein

'Beginspraak' voor toekomst van de wijken en kernen…

Zo nu en dan zit ik op de publieke tribune in de Alphense raadzaal. Onlangs stond de avond in het teken van 'bouwen voor de toekomst'. Ter tafel lag het recentelijk verschenen rapport 'Verkenning woningbouwlocaties na 2020'. Daarin krijgt de ontwikkelstrategie voor de kernen ook ruim de aandacht.
De meerderheid van de raadsleden was het erover eens, dat contact behoort te worden gelegd met de diverse dorpsraden bij de voorbereiding van bouwontwikkelingen. Het nieuwe begrip "beginspraak" kwam herhaaldelijk langs. En dat klinkt de Dorpsraad Boskoop als muziek in de oren. Zeker, nu ons door het college van B&W is gevraagd om een 'dorpsvisie' samen te stellen, gericht op de toekomst van Boskoop.

Dat kunnen wij echter niet alleen. Wij hebben u, als betrokken inwoner van Boskoop, nodig. Om in onze dorpsvisie úw beginspraak te kunnen verwerken. Daarom hebben wij het plan opgevat om informatieavonden te organiseren. We hebben Boskoop hiervoor in drieën verdeeld: Centrum, Oost en West. Zo houden we het overzichtelijk en is er ruimte en mogelijkheid om uw mening te geven en te discussiëren. Tijdens zo'n avond ligt de nadruk op specifiek 'buurt-gerelateerde' onderwerpen, maar andere, evenzo belangrijke zaken komen vervolgens ook aan de orde. U bent, door de artikelen van onze secretaris Jacques Booij in deze krant, al goed geïnformeerd over de diverse onderwerpen. Zijn teksten zijn een startpunt voor het debat.
De eerste informatieavond is op 30 november en begint om 19.30 uur. In 'De Loods', komt, als eerste, 'Boskoop-centrum' aan de beurt. Bij iedereen in het centrum valt binnenkort een uitnodiging op de deurmat. Kom - en laat uw stem horen. Beginspraak begint bij jezelf! De Dorpsraad zal hiertoe haar – in dit geval – oren wagenwijd open zetten en houden. U kent onze slagzin: 'Samen méér voor elkáár!

Ria de Groot, voorzitter Dorpsraad Boskoop,  www.dorpsraadboskoopnl

Meer berichten

Shopbox