GroenLinks pleit voor einde verkeersoverlast

Tot ieders ergernis neemt de verkeersoverlast in Boskoop en Hazerswoude-Dorp al jaren toe, met name op de Zijde en de Gemeneweg. Er moet iets gebeuren. De provincie ziet heil in de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan. Deze weg maakt het probleem echter juist groter. Los van het feit dat het Bentwoud voor de weg moet wijken, neemt de verkeersdrukoverlast bij de knelpunten juist verder toe. Alleen maar ellende dus. Geen zorgen: GroenLinks biedt een alternatief: een verkeersplan dat niet alleen zorgt voor een afname aan verkeersbewegingen in de kernen, maar ook voor meer rust en ruimte in het Groene Hart. We zijn blij dat al veel van ons plan inmiddels doorklinkt in de nieuwe collegeplannen. De wethouder heeft goed naar ons geluisterd.

Ons voorstel is drievoudig: om te beginnen een nieuwe verbinding voor (vracht)verkeer tussen het ITC- terrein en de rotonde van de Halve Raak van Boskoop, waarbij de Gouwe wordt overgestoken door een brug, tunnel of 'veerwagen'. Het is belangrijk dat deze weg samengaat met herverkaveling van de boomkwekerijen. Ten tweede zijn wij vóór de aanleg van de Bodengravenboog als doorgaande rijkswegverbinding tussen Alphen en Gouda. Tenslotte willen wij de verbinding van Zoetermeer naar Leiden via de N206 verbeteren. Deze drie maatregelen zorgen ervoor dat er geen doorgaand verkeer meer via Boskoop, Benthuizen en Hazerswoude-Dorp hoeft te rijden. Het is veel aantrekkelijker om buitenom te rijden! We hebben een aantal aanvullende ideeën om het doorgaande verkeer verder te beperken. Alle provinciale wegen in het gebied kunnen worden versmald en naar 60 km/u gebracht. De Zijde in Boskoop en het kruispunt in Hazerswoude-Dorp worden ingericht als 30 km/u zones, met volop ruimte voor voetgangers en fietsers. En… de Verlengde Bentwoudlaan wordt overbodig. GroenLinks vraagt aandacht voor deze constructieve oplossing. Wij zijn heus niet tegen iedere weg. Belangrijke voorwaarde; sparen van het Groene Hart en een verbinding die écht iets oplost.

Door Marijke Kottenhagen (GroenLinks Alphen aan den Rijn)

Meer berichten

Shopbox