De Alphense Talkshow met Lyda de Jong, Tonnie Bonnet en Jo Schriek. Zij spraken over de toekomst van de zorg in Alphen aan den Rijn. FOTO: Raymond Geertsen Fotografie
De Alphense Talkshow met Lyda de Jong, Tonnie Bonnet en Jo Schriek. Zij spraken over de toekomst van de zorg in Alphen aan den Rijn. FOTO: Raymond Geertsen Fotografie (Raymond Geertsen Fotografie )

Eenzaamheid is grootste zorgprobleem

Afgelopen zaterdag was De Alphense Talkshow neergestreken in Café De Egelantier in Hazerswoude-Dorp. Het centrale thema was: wat zouden politieke partijen moeten opnemen in hun programma's voor de ge

Afgelopen zaterdag was De Alphense Talkshow neergestreken in Café De Egelantier in Hazerswoude-Dorp. Het centrale thema was: wat zouden politieke partijen moeten opnemen in hun programma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018?

In een goed gevulde zaal spraken Lyda de Jong (ex-VVD raadslid en bestuurslid ouderen organisatie), Tonnie Bonnet (arts jeugdgezondheidszorg en verpleeghuisarts uit Koudekerk) en Jo Schriek (ex-SP, niet meer actief in de politiek) over de toekomst van de zorg in Alphen aan den Rijn.


Ouderenzorg

"Er komt de komende jaren een piek in het aantal ouderen en dus in de behoefte aan ouderenzorg", zegt Lyda de Jong. Particulier initiatief is hier nodig voor nieuwbouw verzorgingshuizen nieuwe stijl met zorg op maat. Tonnie Bonnet geeft aan dat de situatie in Koudekerk redelijk op orde is. Het project Rijndael met kleinschalige woongroepen voor ouderen in het centrum van Koudekerk voldoet goed. Jo Schriek vindt de ouderenzorg slecht geregeld en pleit voor meer geld. Eenzaamheid is het grootste probleem onder ouderen. Dat moet worden opgelost. Er zijn te weinig vrijwilligers voor huisbezoeken. De oplossing wordt gezien in nieuwe woonvormen. Daar moet de politiek op inzetten.

Huishoudelijke hulp

Lyda de Jong is blij met de uitkomst van de laatste aanbesteding voor huishoudelijk hulp. Men heeft nu de keuze uit twaalf aanbieders. Jo Schriek was het daarmee niet eens, overigens zonder een alternatief voor te stellen. Vanaf 1 januari 2018 moet voor extra uren hulp het volle pond worden betaald, afhankelijk van de organisatie verschilt dit van 20 tot 30 euro. Het panel is daar erg ongelukkig mee en vindt dat de gemeente een deel bij moet passen.


Meer regie

Voor zowel de geestelijke gezondheidszorg als de jeugdzorg moet de gemeente meer initiatief tonen en meer de regie in handen nemen. Tonnie Bonnet: "De raad moet meer toezien of zorg geleverd wordt zoals die bedoeld is."
De Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA) bood goede beschutte werkplekken. Het is de vraag of het bedrijfsleven soortgelijke kwaliteit kan bieden. Een voorziening als de SWA blijft nodig.Samenwerken

In de jeugdzorg is meer samenwerking tussen de zorgaanbieders nodig. Er zal werk van moeten worden gemaakt dat één persoon de regie voert over de zorg voor een jongere en eventueel ook het gezin. De versnippering over de vele organisaties moet worden tegengegaan. Dit spaart kosten en levert betere zorg.

Het was een nuttige discussie met goede ideeën en aandachtspunten onder leiding van Ben Prins en Gerrit Willems. Politieke partijen hadden een uitgelezen kans om naar de kiezer te luisteren. Creatieve woonvormen voor ouderen, regie van de gemeente bij hulp en tegengaan van versnippering bij de jeugdzorg zijn belangrijke voorstellen om op te nemen in hun partijprogramma's.

De Alphense Talkshow van zaterdag 4 november vond plaats in Café De Egelantier in Hazerswoude-Dorp. Deze keer ging het over de zorg en de muziek werd verzorgd door het duo Refined.

Meer info: alphendat.wordpress.com

Door Korsjan Punt

Meer berichten

Shopbox