De vrijwilliger

Iedereen kent wel zo iemand. Iemand die de bardienst doet bij de voetbal, de kleding wast van de hockey. Die de boodschappen doet voor de buren. De zorg draagt voor oudere familieleden. Niks ongewoons, natuurlijk.
Ongewoner wordt het wat ons betreft wanneer een terugtredende overheid er vanuit gaat dat werk, dat eerst door betaalde krachten gedaan werd, wordt opgepakt door vrijwilligers. Dit is al jaren aan de gang. Denk aan de koffiejuffrouw in zorginstellingen, maar ook het vervoer van hulpbehoevende mensen. Veelal vrijwilligers in plaats van een taxi.

Onder een mooi woord, participatiemaatschappij, worden steeds meer betaalde taken overgedragen aan vrijwilligers. Volgens de SP geen goede ontwikkeling. "Vrijwillig" werk kost tijd. Veel mensen hebben tegenwoordig al twee banen om überhaupt rond te kunnen komen! Hoe graag zij ook vrijwilligerswerk willen doen, het ontbreekt ze simpelweg aan tijd.

'Is de SP tegen vrijwilligerswerk? Nee...!'

Betaalde banen, mensen zitten soms werkloos thuis en zouden graag wat doen. Werk is een aardige invulling van je tijd dan. Je doet wat voor de maatschappij en het levert je nog wat op ook. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Werkloosheid neemt af en mensen die er gewoonweg de tijd niet voor hebben worden niet gedwongen hun spaarzame vrije tijd ook nog op te offeren.

Is de SP tegen vrijwilligerswerk? Nee, natuurlijk niet. Wij vinden alleen dat er een duidelijke scheiding moet zijn tussen verdringing van betaald werk en vrijwilligerswerk. De bardienst bij een sportvereniging hoeft geen betaalde job. Maar koffie schenken in verzorgingshuizen daarentegen, dat lijkt juist iets voor een betaalde kracht.

Uiteindelijk kan het niet zo zijn dat in onze zorgvuldig opgebouwde verzorgingsstaat men straks afhankelijk is van vrijwilligers, kinderen of vrienden. Je zal maar wat ouder worden en niet iedereen meer om je heen hebben of in de buurt hebben wonen. Dan ben je mooi de pineut.

Wat ons betreft stoppen we deze participatiemaatschappij en werken we aan een socialere maatschappij.

Onno Uittenbogaard

Nr 3 op lijst SP GR2018

de streamer luidt: Is de SP tegen vrijwilligerswerk? Nee....!"

Meer berichten

Shopbox