Goed onderwijs

Slechts enkele weken geleden legden leraren van het basisonderwijs hun werk neer om te staken. Niet vanwege een gebrek aan motivatie of betrokkenheid. Maar omdat de werkdruk te hoog is en de voorwaarden voor het geven van goed onderwijs op school lang niet altijd aanwezig zijn. De D66-fractie kreeg een brief van een van de stakende leraren waarin ze haar zorgen uit. De makkelijkste weg zou zijn om haar door te verwijzen naar Den Haag, onder het mom van "de gemeente gaat niet over onderwijs". Maar dat doet geen recht aan de enorme inzet en betrokkenheid die sprak uit de brief. En het doet ook geen recht aan de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft. Ook ten aanzien van goed onderwijs.

'D66: gemeente, zet in op goed onderwijs'

Want de gemeente kan wel zeer degelijk een bijdrage leveren aan goed onderwijs. En de gemeente kan ook iets doen aan de terechte klacht van leraren als het gaat om werkdruk en de noodzakelijke randvoorwaarden voor goed onderwijs.
Ik noem er drie:

Een conciërge voor elke school. Lang niet alle scholen kennen de luxe van een eigen conciërge. Maar wie de ervaring wel heeft, weet dat de conciërge enorm veel werk uit handen kan nemen van de leraren. Zodat zij weer toekomen aan hun echte werk: lesgeven.

Het lerarentekort loopt op. Steeds meer scholen krijgen er mee te maken. De gemeente kan, samen met de scholen, actie ondernemen. Verschillende gemeenten in het land hebben hier al mee geëxperimenteerd. Insteek: maak het aantrekkelijk voor docenten om te komen werken. En stimuleer zij-instromers.

En dan de aansluiting van onderwijs en zorg. Steeds meer kinderen met een zorgvraag stromen het 'gewone' onderwijs in. Met een enorme extra werkbelasting voor de leraren als gevolg. De instroom kunnen we niet veranderen. We kunnen wel de zorg dichtbij, in hetzelfde pand, organiseren. En laagdrempelig, aansluitend bij de praktijk en in overleg met de school.

De gemeente kan veel. En D66 zet in op goed onderwijs voor álle kinderen.

Meer berichten

Shopbox