De Alphense Talkshow over wonen. De tafelgasten waren Jacques Booij, Syta Tjepkema, Siem Eikelenboom en Willem Debets. De presentatie was in handen van Gerrit Willems en Ben Prins. FOTO: Raymond Geertsen Fotografie
De Alphense Talkshow over wonen. De tafelgasten waren Jacques Booij, Syta Tjepkema, Siem Eikelenboom en Willem Debets. De presentatie was in handen van Gerrit Willems en Ben Prins. FOTO: Raymond Geertsen Fotografie (Foto: Raymond Geertsen)

De Alphense Talkshow over wonen

De centrale vraag van De Alphense Talkshow was: Wat moet er in de toekomst met de gemeente Alphen aan den Rijn en haar omliggende kernen gebeuren op het gebied van volkshuisvesting?

Boskoop - De Alphense Talkshow (DAT) vond onlangs plaats in Grandcafé De Hoek in Boskoop. De vier gasten aan tafel waren Syta Tjepkema, directeur serviceflat Driehoorne Alphen aan den Rijn; Siem Eikelenboom, zelfstandig ondernemer te Hazerswoude; Jacques Booij, secretaris dorpsraad Boskoop en Willem Debets van het CAS en stedebouwkundige. De presentatie deze middag was in handen van Gerrit Willems en Ben Prins.


Booij bijt het spits af: "De discussie in Alphen richt zich voornamelijk op het bijbouwen van zo'n 10.000 woningen in de Gnephoek." Daar gaan "wij als dorpsraad Boskoop niet over." Voor wat betreft de lokale situatie in Boskoop, pleit hij bovenal voor het behouden van een vitaal dorp. Hoogbouw in het dorp is ongewenst.

Tjepkema richt zich specifiek tot het aanbod aan woningen voor ouderen. "Er zijn jaarlijks 550 woningen extra nodig voor ouderen in Nederland. Voor de regio zijn dat 550 op jaarbasis." Debets beaamt dat er zo'n 500 extra woningen per jaar nodig zijn, onder andere voor jongeren die in de stad willen blijven wonen. Zowel inbreiden als uitbreiden, maar het dient zorgvuldig te geschieden. Als voorbeeld haalt hij de wijk Kerk & Zanen aan, een project van zo'n 25 jaar.

Eikelenboom gaat vooral in op de lokale situatie bij hem in zijn buurt. Daar heeft de gemeente besloten 2,5 ha. woonwijk te realiseren. Daar is hij fel op tegen en hij gaat vooral in op de onduidelijkheid en ondoorzichtigheid van het gemeentebestuur. "In de communicatie is nergens te vinden dat het om een beschermde polder gaat."

Tjepkema benadrukt dat er naast het kijken naar aantallen er ook naar andere doelstellingen gekeken moeten worden waaraan moet worden voldaan. Zoals energieneutrale woningen in de toekomst en het verwijderen van asbest in woningen voor 2025. Is het wellicht tijd voor een versie Driehoorne 2.0? Dit in het licht van het gegeven dat Driehoorne in een andere tijd gebouwd is met andere eisen dan destijds. Na de renovaties is de houdbaarheidsduur nog 30 jaar na 2020 van het huidige Driehoorne zegt Tjepkema.

De slotvraag van DAT gaat over waar er nog het beste gebouwd zou kunnen worden in de gemeente Alphen. Volgens Tjepkema kan dat het beste bij de Gnephoek en de huidige sportvelden. Vanuit de zaal reageert men met de opmerking dat er toch voornamelijk ook in de hoogte gebouwd dient te worden. Volgens Booij is het belangrijk om op inbreidlocaties te bouwen en 'verdikking in het centrum' van Boskoop te realiseren. Ook ziet hij nog ruimte aan de Gouwe. Hij noemt ook de projecten Kalverdans en Torenpad. Debets geeft aan dat inbreiden noodzakelijk is en er onderzoek gedaan moet worden naar het bebouwen van de polder.

Meer berichten

Shopbox