Woningbouw vitaal houden

Het is duidelijk: het aantal inwoners van ons dorp is direct afhankelijk van een actieve bouwontwikkeling. "Meer inwoners, vers bloed" levert een impuls op voor een grotere spankracht. Dat is goed voor de middenstanders, de verenigingen, de kerken. Kortom: voor ons allemaal. De voorzieningen, in de meest ruime zin van het woord, kunnen dan op peil blijven. De Dorpsraad is voorstander van een behoorlijke bouwactiviteit. Wij willen niet gebonden zijn aan een "lokale behoefte" van 75 woningen per jaar. Hoezo, "lokale behoefte?". Wij zijn toch onderdeel van Alphen aan den Rijn? De Amsterdamse regio dringt al op richting Alphen-oud en daar beschikt men amper over bouwplekken die nog opgevuld kunnen worden, bijvoorbeeld in of nabij het centrum ("inbreiden"). Boskoop beschikt wél daarover.

Wij denken aan 800 nieuwe woningen in de komende vijf jaar. Rekening houdend met de te verwachten verdere gezinsverdunning zou Boskoop van 16.000 inwoners naar 18.000 inwoners kunnen springen. Dat aantal is niet vreemd. In de "structuurnota 2005-2015" van de toenmalige gemeente Boskoop becijferde men al voor het jaar 2015 een inwonertal van ruim 17.000. Daarvan is niets terechtgekomen.

Misschien weet u het nog: toen de Rijn-Gouwelijn nog in beeld was (door het hart van Leiden, naar de kuststrook) dacht de Provincie dat Boskoop het onwezenlijke aantal van 3500 extra woningen wel aan kon. Voor elke woning zou dan uit de grondprijs 1000 euro voor de bekostiging van die lijn moeten worden betaald. In de jaren ervoor werden alle bouwactiviteiten door hetzelfde provinciebestuur afgeremd, waardoor er in Boskoop een ernstig woningtekort ontstond.

Op dit moment bestaan in Boskoop bouwplannen genoeg. Bij elkaar wel voor 1800 woningen. In vrijwel elke buurt bestaan bouwplannen, in een al dan niet ver gevorderd stadium. Vanzelfsprekend kunnen die voornemens niet op afzienbare termijn gerealiseerd worden. Boskoop mag geen forensengemeente worden. En hoogbouw willen we ook niet. Het beste is om de markt goed te laten functioneren. Indien kopers en verkoper het eens zijn, moeten de gewenste woningen maar gebouwd worden. De gemeente mag niet remmend werken. In Boskoop bouwen is niet eenvoudig: wij kennen de breed uitwaaierende straten. En ook duurder dan elders vanwege de moeilijke bodemgesteldheid. Maar anderzijds zijn mensen gefascineerd om te wonen in een overzichtelijk dorp met uitzicht op levendig water. "Waterrijk wonen", zogezegd.

Zegt u het maar, wat het moeten worden: éénpersoonswoningen, cascowoningen, grondgebonden seniorenwoningen, diverse segmenten huurwoningen, starterswoningen, leeftijdsbestendige woningen, villa's hier en daar? Er moeten vrolijke wijken komen met speel- en ontmoetingsruimten. Verder te ontwikkelen in Waterrijk-west, Torenpad, Voorofsche Zoom, Kalverdans, tussen Houtsingel en Rozenlaan, aan de Goudse Rijweg en in (de buurt van) het centrum.

De Dorpsraad wil niet alles zelf bedenken, maar wel inspireren en een draagvlak zoeken. Hoe zal Boskoop er over een aantal jaren uitzien? Dat is het centrale onderwerp tijdens onze toekomstige debatavonden. Wij mogen geen vaart verliezen. Dromen, durven en doen, dát willen we! dorpsraadboskoop@gmail.com

Meer berichten

Shopbox