Actieve gemeente

Mensen willen gelukkig zijn, tevreden zijn over hun huis, buurt en de school van hun kinderen. Ze willen vertrouwen hebben in hún kansen op een goede toekomst. Maar mensen willen ook de ondersteuning en zorg krijgen als dat gewenste geluk niet vanzelfsprekend is en ver weg lijkt. Als PvdA herkennen en erkennen we dit.

De inzet van marktpartijen en vrijwilligersorganisaties alleen is niet voldoende om de tweedeling in de maatschappij en kansenongelijkheid tegen te gaan. Wij vinden dat hier een duidelijke rol voor de overheid ligt.

'PvdA Alphen kiest voor een actieve overheid'


Daarom kiezen wij als PvdA voor een actieve overheid. Wij willen niet alles aan de samenleving overlaten, maar door overheidsoptreden ook de belangen laten meewegen van diegenen die zich (nog) niet goed weten te organiseren en die (nog) niet mondig genoeg zijn. De 'doe-democratie' van het huidige college van burgemeester en wethouders werkt goed voor mondige burgers, daar is op zich niet veel mis mee. Maar wordt ook de zwijgende meerderheid gehoord?

Neem als voorbeeld bewonersavonden en andere bijeenkomsten waar burgers hun verhaal kunnen doen. Deze worden vaak gedomineerd door een selecte groep van mondige bewoners. En precies hier ligt volgens ons een belangrijke taak voor de gemeente: ga actief op zoek naar het 'geluid' van die inwoners die niet uit zichzelf naar dergelijke bijeenkomsten komen. En laat ze (ook) gehoord worden.

Een actieve overheid past prima in de tijd van nu. Al decennialang worden overheidsdiensten geprivatiseerd, vooral uit kostenoverwegingen. Wat blijkt? Dit heeft lang niet altijd het gewenste effect. De verwachte kostenvoordelen vallen tegen of wegen niet op tegen bijvoorbeeld verslechtering van de arbeidsomstandigheden voor de werknemers van geprivatiseerde bedrijven.

Ook worden de diensten na privatisering vaak duurder en minder goed toegankelijk. Ze komen daardoor soms buiten het bereik van bepaalde groepen inwoners. In de afgelopen vier jaar - na aanbestedingen door de gemeente - hebben we deze negatieve effecten ook in Alphen aan den Rijn gezien.
Dit kan beter, stem daarom bij de verkiezingen van maart 2018 Partij van de Arbeid.

Ernst-Jan Straver
PvdA Alphen aan den Rijn

Politieke column

Vanaf deze week krijgen de politieke partijen in Alphen de mogelijkheid om een column te schrijven. Ernst-Jan Straver bijt met deze column het spits af.

Meer berichten

Shopbox