Foto: Helga Boudestein

"Alphen#linkt... Boskoop#bloeit..."

Wat worden er toch bijzondere middelen ingezet in de marketingcampagne om Alphen te promoten. Van alle kanten worden we getrakteerd op pakkende slogans en trendy verwijzingen naar het, met zijn tijd zo meegaande, Alphen. De nieuwste reclame-uiting is het gebruik van de hashtag, een hekje. Een teken dat 'verbinding' zou moeten weergeven. Datzelfde hekje is geplaatst aan de onderkant van een aantal bruggen in Alphen. 'Alphen#linkt' lees je bij een geopende brug. En dat hekje is ook toegepast voor de kernen. Bij Boskoop lees ik: Boskoop#bloeit. Tja. En of dat alles niet genoeg is om de aandacht van de mensen te krijgen, werd er afgelopen week er bij alle inwoners van onze gemeente een magazine in de brievenbus gedeponeerd, met de titel 'Alphenmagjezien'. Een particulier initiatief. Een eigen magazine is doorgaans het geëigende middel om een bepaalde doelgroep te bereiken. In het blad wordt de loftrompet over Alphen nogal gestoken. Met superlatieven als hoe 'prachtig, groen, multicultureel, levendig en rijk aan winkels, water en kleur' Alphen wel niet is.
De realisatie van dit blad zou iedere inwoner een trots gevoel moeten geven, met de nadruk op 'iedere' inwoner. Maar, de onderwerpen gaan uitsluitend over Alphen-oud. Boskoop komt er, evenals de andere kernen, niet in voor, maar het blad wordt wel in de kernen verspreid. Zouden alle gebeurtenissen zich uitsluitend in Alphen-oud afspelen? De Dorpsraad ziet meer in 'handen uit de mouwen steken' en sprak afgelopen week met de wethouder Wijken & Kernen over een aantal belangrijke onderwerpen. Belangrijk is vooral hoe we, met ondersteuning vanuit de gemeente, onze eigen leef- en woonomgeving leefbaar en levendig kunnen houden. Voor nu en de nabije toekomst. Dát is ons hoogste doel. Daar is geen magazine of flitsende reclame-uiting voor nodig. De realiteit zegt al genoeg: 'Wonen in een dorpskern is speciaal'. En dat willen we zo houden. Samen met u en met de wethouder gaan we voor een 'tip-top' Boskoop! Kom daarom naar één van de informatieavonden die binnenkort door de Dorpsraad worden georganiseerd. Daar kunt u zich uitspreken. Eindig ik toch met dat verbindingsteken: Boskoop#bloeit. Ik hoor graag wat ú ervan vindt. dorpsraadboskoop.nl

Meer berichten

Shopbox