Logo gouwekoerier.nl


"Boskoop; Verscholen tussen water, weilanden en rietkragen en dan toch nog midden in de dynamische Randstad" FOTO: Janine van Lagen-Griffioen
"Boskoop; Verscholen tussen water, weilanden en rietkragen en dan toch nog midden in de dynamische Randstad" FOTO: Janine van Lagen-Griffioen (Foto: Janine van Lagen-Griffioen)

Tip-top gemeente of niemandsland?

Als je de wervende makelaarstaal moet geloven, zijn wij, Boskopers, meer dan bevoorrechte mensen. Wij leven in de "grootste tuin van Nederland", in huizen "verscholen tussen water, weilanden en rietkragen en dan toch nog middenin de dynamische Randstad". "Overal weerspiegelt het water de wolken." En: "Boskoop is nog amper ontdekt door de stedelingen." Tenslotte: "alle denkbare voorzieningen zijn beschikbaar." Prachtige reclametaal.

Klopt dat beeld wel? Wie al enige tijd meeloopt bij de Dorpsraad Boskoop weet wel beter. Bij alle trots die wij voelen bij ons dorp, onderkennen wij dat aan kwaliteit en uitstraling nog veel te verbeteren valt.

Zo willen en wensen wij het. Kan er wat aan gedaan worden? Het antwoord moet genuanceerd luiden. De Dorpsraad Boskoop ontving ongeveer driekwart jaar geleden het verzoek van het gemeentebestuur om een "dorpsvisie" samen te stellen.
Een dergelijke visie bevat een opsomming van wat door de inwoners als "tekorten" wordt ervaren, voorstellen tot verbetering en het aangeven van beleidslijnen daartoe. Met andere woorden: zo willen en wensen wij het.

Het bestuur en de leden van de projectgroepen, die tezamen de Dorpsraad vormen, hebben zich intussen vele malen gebogen over de misschien wel honderd aspecten welke onze leefgemeenschap raken. Dan ontstaan de contouren van een conceptvisie. Zodra die gereed is, wil de Dorpsraad weten wat de inwoners ervan vinden.

Wij wensen aanspreekpunt en klankbord voor en van de Boskopers te zijn én de betrokkenheid van de inwoners zoveel als mogelijk is te vergroten. Wij zijn op zoek naar mensen die "een warm kloppend hart hebben voor het dorp" en die onze gemeenschap in beweging willen zetten.
Personen die willen meepraten over de huidige situatie en van daaruit over de toekomst van ons mooie dorp willen meedenken.
De Dorpsraad is op zoek naar een groot draagvlak voor de plannen, zódanig dat de dorpsvisie uiteindelijk een product wordt van een groot deel van de inwoners.
Boskoop is een vitaal dorp en dat willen wij zo houden. Maar dan moet er wel wat gebeuren. Wij moeten een gezamenlijke zoektocht organiseren. Op welke terreinen moeten de wissels om? Welke wending kunnen wij geven aan de toekomst van ons mooie dorp?

Hoe denkt de Dorpsraad dat te gaan doen? Wij willen drie voorlichtingsavonden (zeg maar: drie problemen-festivals) organiseren. Dit wordt gesplitst in: centrum, Boskoop-Oost en Boskoop-West.
Oost en West Boskoop worden weer onderverdeeld in buurten, ofwel kwadranten. Elk deel van het dorp heeft zo zijn eigen kenmerken, mogelijkheden en eigenaardigheden.

Door Mr. J. Booij

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox