Logo gouwekoerier.nl


De handtekeningen zijn uitgedeeld en de alternatieve verkeersoplossing is gepresenteerd. V.l.n.r.; Anton Rijkaart, voorzitter vereniging Groenpoort Hazerswoude Boskoop, voorzitter Baks, voorzitter verkeerscommissie en ondergetekende. FOTO: Peter Bontekoe.
De handtekeningen zijn uitgedeeld en de alternatieve verkeersoplossing is gepresenteerd. V.l.n.r.; Anton Rijkaart, voorzitter vereniging Groenpoort Hazerswoude Boskoop, voorzitter Baks, voorzitter verkeerscommissie en ondergetekende. FOTO: Peter Bontekoe. (Foto: Peter Bontekoe)

'Handtekeningen uit de samenleving'

Woensdag 30 augustus overhandigde verkeersoverlast Boskoop Hazerswoude-Dorp "handtekeningen uit de samenleving" aan de verkeerscommissie van de Provincie Zuid-Holland in Den Haag.

Honderd handtekeningen zijn overhandigd aan de voorzitter van commissie verkeer van de provincie Zuid-Holland. Deze handtekeningen zijn een vervolg op de petitie van 1000 handtekeningen die aan gedeputeerde Vermeulen en wethouder Hoekstra zijn overhandigd en vormen een doorsnede uit de samenlevingen van beide dorpskernen. Boskoop en Hazerswoude-Dorp presenteerden ook een alternatieve verkeersoplossing waarvoor ze grote steun verwachten van de bewoners van Hazerswoude en Boskoop.


Peter Bontekoe: "Het idee van Hans Vergeer en mij is het zoeken naar een mogelijkheid waardoor en Boskoop en Hazerswoude veel minder verkeer dan nu door het dorp krijgen. Het verkeersalternatief dat Hans en ik hebben overhandigd heeft als voorname voordelen dat de verlengde Bentwoudlaan niet hoeft te worden aangelegd en dat de Gemeneweg N207 verkeersluw wordt gemaakt waarbij er ook een alternatieve route voor het grootste deel va het oost west verkeer in Boskoop ontstaat. Op die manier is er ook geen tunnel in Hazerswoude nodig en ook geen extra brug of tunnel onder of door het Gouwebos tussen Boskoop en Waddinxveen. Hiermee doe je naar ons idee het minste schade aan het gebied en je hebt maximale positieve gevolgen."

Er is geen noodzaak meer voor een tunnel in Hazerswoude en geen noodzaak meer voor een extra brug of tunnel onder of door het Gouwebos tussen Boskoop en Waddinxveen."

" Onze ontsluiting loopt tussen de Hoogeveense weg en de N11 en is een zoekgebied waarbij de route moet worden gevonden die over bestaande wegen gaat en zo weinig mogelijk schade doet aan het veenweide gebied. Zo slaan we twee vliegen in een klap."

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox