Logo gouwekoerier.nl

Discussie Verkeersproblemen

Op zaterdag 2 september spraken de tafelgasten van De Alphense Talkshow over de grootste verkeersproblemen in de Gemeente Alphen aan den Rijn. De discussie werd gehouden als voorbode op de gemeentelijke verkiezingen van 2018. Burgers, bestuurders en belanghebbenden kwamen hier met elkaar in gesprek. Aan tafel zaten Hans Groen in't Wout, voormalig wethouder verkeer, Ronald Pleij, voormalig raadslid, Alwin Hoogmoed, transportondernemer in Boskoop en Jane Meerburg, actievoerend inwoonster van Hazerswoude.

Over één ding waren de sprekers het eens; na de verkiezingen moet de coalitie aan de slag met een brede, integrale aanpak van de verkeersproblematiek in en rond de Alphen aan den Rijn.

in 't Wout stelde al vroeg in het gesprek een centraal probleem aan de orde.

Hij meende dat er bij de ontwikkeling van verkeersvoorzieningen meer gelet moet worden op alle belangen: verkeer, milieu, bewoners. "Op het ogenblik let men alleen maar op deelonderwerpen", vond hij. "Daarbij staat steeds de economie voorop."

Pleij was het in grote lijnen met hem eens maar vond vooral dat er meer ruimte gegeven moet worden aan de fiets. Dat laatste geldt niet alleen voor het verkeer in de stad maar ook voor het vervoer naar omliggende plaatsen. Hoogmoed zocht vooral naar meer ruimte op de weg door een beter openbaar vervoer. "Dat is in Boskoop veel te slecht geregeld", stelde hij.

Meerburg had op zich niet veel bezwaren tegen de rondweg rond Alphen mits het niet zal leiden tot een grote toeloop van verkeer naar Hazerswoude. Verder is ze voorstander van een ongelijkvloerse kruising hartje in Hazerswoude Dorp. Bovendien blijkt zij ook voorstander van een zelfstandige verbinding vanuit Benthuizen naar het noorden en zuiden. "Nu komt al het verkeer uit die richting door Hazerswoude", was haar betoog.

De grote rondweg rond Alphen passeerde niet zonder discussie de revue, vooral omdat een dergelijke rondweg door één van de mooiste polders van de gemeente komt te lopen. De gasten aan tafel eisen daarom, net als Provincie, dat de weg zo dicht mogelijk langs de Heimanswetering komt te liggen. Áls de weg er komt. Dat zou ook passen bij de gedachte om de weg aan te laten sluiten op de Bruins Slotsingel. Deze laatste wordt dan verlengd met een brug over de Heimanswetering.

Bij herhaling concentreren de sprekers zich op alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets maar ook de bus. In de praktijk blijkt deze nogal eens grotendeels leeg te zijn. Dat leidde tot de suggestie over te stappen op elektrische busjes van kleiner formaat. Zo nodig zouden deze frequenter kunnen rijden. Ook gaat de voorkeur van vrijwel alle tafelgasten uit naar vrachtvervoer over het water.

Daarvan wordt veel te weinig gebruik gemaakt, maar het behoort zeker opgenomen te worden in het totaalplan voor infrastructuur en vervoer.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox