Logo gouwekoerier.nl


Van tennisleraar tot pastoraal werker

Met de komst van Sjoerd Zuidersma is het pastoraal team van de R.K. parochie Heilige Thomas weer compleet. De 36-jarige Alphenaar schoolde zich om van tennisleraar tot pastoraal werker.

Voor Zuidersma is de overstap minder groot dan het lijkt: "Als tennisleraar wil je kennis overbrengen en dat vraagt bijvoorbeeld het nodige aan didactiek en methodiek. In mijn nieuwe functie leid ik onder meer catechesegroepen en dan spelen deze technieken ook een belangrijke rol." Centraal staat voor hem hoe je de oude Bijbelse verhalen kunt verbinden met het dagelijks leven. "De Bijbel geeft handvatten voor je manier van leven, en geloof heeft meerwaarde voor de maatschappij. Het omgaan met vluchtelingen is een actueel thema, waar de Bijbel al de nodige aandacht aan heeft gegeven. Vluchtelingen zijn immers van alle tijden." Dat Zuidersma zijn leven omgooide heeft alles te maken met zijn vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika. "Daar ben ik een half jaar geweest en ik ben in contact gekomen met gelovigen die bevlogen waren om zich voor anderen in te zetten. Dat raakte me en het was de aanzet om theologie te gaan studeren. De studie vond ik boeiend en was goed te combineren met mijn werk als tennisleraar." Een aantal maanden geleden is de studie afgerond en dat was voor het bisdom Rotterdam het moment om de parochie Heilige Thomas bij hem onder de aandacht te brengen. Dat de meeste kerkgenootschappen kleiner worden, speelt voor Sjoerd geen rol: "De mensen die nu nog naar de kerk gaan, maken een eigen keuze. Door de eeuwen heen kent de kerk ups en downs, de kerk verdwijnt echt niet." De pastor is bekend met de categorie mensen die zich realiseren dat er 'meer' moet zijn, maar daar geen handen en voeten aan kunnen geven. "Het is de uitdaging van de kerk om met deze mensen in contact te komen, het geloof heeft antwoord op levensvragen!" Dat mensen twijfelen als het om geloof gaat vindt hij niet bijzonder. "Zelf ben ik ook zoekende geweest. Ik ken die twijfels, die horen er bij." Een loopbaan binnen de kerk ligt open, maar met een carrièrelijn is hij absoluut niet bezig.

"Ik vind het belangrijk dat ik van waarde kan zijn"

Sjoerd Zuidersma had niet als kind al het idee dat hij voor de kerk wilde gaan werken. "Ik ben in Nootdorp opgegroeid en was een jongen die veel met sport bezig was. In Overveen heb ik het CIOS gevolgd en op die tijd kijk ik nog met plezier terug. Daarna heb ik de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) gevolgd, met sportmanagement als specialisatie. Ik vind het belangrijk dat ik van waarde kan zijn. Hoe en waar of dat is vind ik niet belangrijk. Ik vertrouw op God."

Zuidersma leidt groepen, gaat voor in vieringen, verzorgt uitvaarten en neemt deel aan vergaderingen. Dit is de voorlopige taakverdeling die als team gemaakt is voor de parochie die bestaat uit Alphen aan den Rijn, Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk.

Door Rijk Huisman

reageer als eerste
Meer berichten