Logo gouwekoerier.nl


Het Spoorbos in Boskoop is een langgerekte bosstrook, ingeklemd tussen de spoorbaan en een waterrijk gebied met sloten. De actievoerders willen het bos behouden voor natuurontwikkeling en recreatie. (Foto: Morvenna Goudkade)
Het Spoorbos in Boskoop is een langgerekte bosstrook, ingeklemd tussen de spoorbaan en een waterrijk gebied met sloten. De actievoerders willen het bos behouden voor natuurontwikkeling en recreatie. (Foto: Morvenna Goudkade) (Foto: Morvenna Goudkade)

Boskopers in actie voor Spoorbos

Diverse inwoners van Boskoop zijn een actie gestart voor behoud van het Spoorbos. Deze bij velen onbekende langgerekte bosstrook loopt langs het spoor van af het Wellantcollege tot aan Laag-Boskoop. Dat veel mensen dit niet kennen is niet zo vreemd, want het Spoorbos is niet toegankelijk.

BOSKOOP - De actievoerders willen het Spoorbos graag ontsluiten en behouden als recreatief wandelbos. De eigenaar, projectontwikkelaar Terra Nova Projecten in Voorburg, andere plannen: 'Loefzijde' met volkstuinen, huisjes en steigers op de locatie van het Spoorbos Daarvoor zou het bos eerst gekapt moeten worden, wordt gevreesd.

Hans van Dam, is een van de actievoerders. "Ik doe dit vanuit IVN Alphen, afdeling planologie. Wij willen het natuurgebied behouden als groene buffer. De natuur heeft ruim veertig jaar haar gang kunnen gaan en dat heeft een prachtig natuurbos opgeleverd.

Met inheemse boomsoorten en een verlaten opstand van coniferen. Ook is het gebied rijk aan vogelsoorten en bevat naar schatting 225 plantensoorten. Wij pleiten uit oogpunt van natuurontwikkeling voor instandhouding van het Spoorbos, en zouden het graag willen openstellen voor het publiek."


Ook Carlo Hoonhout, bewoner van de Parklaan in Boskoop is actief voor behoud van het bos. "Wij kijken uit op het bos vanuit ons huis. We willen als buurtbewoners het bos behouden voor de wijk. Er is hier weinig wandel- of recreatiemogelijkheid.

We zouden het bos graag een maatschappelijke functie willen geven.
Van Dam en Hoonhout spraken in bij de gemeenteraad van Alphen. Afgelopen donderdag werd in de raad een motie aangenomen, om ite overleggen met de projectontwikkelaar. Met als uitgangspunt, dat het openbaar bosgebied met kleinschalige recreatie wordt. Mark Lucassen (Terra Nova) geeft aan dat dit gesprek deze week al heeft plaatsgevonden. "Ik ben een heel redelijk mens en als het bos zo belangrijk is voor de Boskopers, ben ik best bereid te kijken hoe het behouden kan blijven. Het is niet zo dat het bos helemaal gekapt moet worden, als plan Loefzijde doorgaat. Ik kan zoveel mogelijk van het bos laten staan. Maar ik ben wel gehouden om een strook van 4 meter aan weerszijden van de hoofdgasbuis vrij te maken van bomen. Dat in opdracht van het gasbedrijf. De buis ligt niet op voldoende diepte, moet vrij liggen en de grond moet daar ook opgehoogd worden' " Volgens Lucassen kan gesproken worden over andere opties. "Maar ik wil wel ergens mijn investering kunnen terugverdienen."

4 reacties
Meer berichten